Doneer nu Gratis magazine

Longfonds en longonderzoek

In Nederland zijn 1,2 miljoen mensen met een longziekte. Jaarlijks belanden 32.000 mensen benauwd in het ziekenhuis en één op de vier mensen overlijdt aan de gevolgen van een longziekte. Het Longfonds gaat voor een wereld zonder longziekten. Daarom jagen we medische doorbraken aan.

Het Longfonds heeft de ambitie om de uitkomsten van onderzoek direct aan de mensen met een longziekte ten goede te laten komen, door via medische doorbraken echte oplossingen voor de patiënt te bereiken. Het Longfonds kent daarom subsidies toe aan impactvol onderzoek.

Onderzoeksthema’s

Als wetenschappers subsidie aanvragen, moet het onderzoek passen binnen een van de onderzoeksthema's van het Longfonds: preventie, zorg & behandeling of longherstel. Binnen deze thema's zijn grote subsidies beschikbaar voor zogeheten 'consortia' (samenwerkingsverbanden van onderzoeksinstellingen) en ook subsidies voor jong onderzoekstalent. Het Longfonds stimuleert de ontwikkeling van talent.

Patiënten denken mee

Door mensen met een longziekte mee te laten praten en mee beoordelen, sluit onderzoek goed aan bij hun wensen en behoeften. Dat heet patiëntenparticipatie. De mening van longpatiënten is een goede aanvulling op wetenschappelijke of medische argumenten: patiënten weten als geen ander wat het betekent om te leven met een longziekte. Longpatiënten denken mee over onze onderzoeksagenda en zitten in onze Wetenschappelijke Advies Commissie, die zich buigt over subsidieaanvragen.

Onderzoeksbeleid

De Wetenschappelijke Advies Commissie kijkt niet alleen of het onderzoek past binnen de onderzoeksagenda en doelen, maar ook of het voldoet aan het onderzoeksbeleid van het Longfonds. Ons beleid is gebaseerd op de nationale richtlijnen voor wetenschappelijk onderzoek, maar ook op richtlijnen van de Vereniging Fondsenwervende Instellingen (VFI), de brancheorganisatie voor goede doelen. We vinden het belangrijk dat onderzoek zo min mogelijk belastend is voor mensen en dieren. Dat lukt ons ook steeds beter, dankzij vernieuwende alternatieven als 3D-modellen of de long-op-een-chip. Lees meer over de strikte eisen aan onderzoek van het Longfonds.

(Inter)nationale samenwerking

We werken veel samen met andere organisaties in het onderzoeksveld, onder andere  met Longalliantie Nederland (LAN), Netherlands Respiratory Society (NRS) en de Longartsenvereniging (NVALT). Ook kijken we hoe we onderzoek nog verder kunnen brengen. Met het programma LONGFONDS | Accelerate nemen we de regie in een resultaatgericht internationaal samenwerkingsprogramma.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
Bellen
Bel ons op telefoonnummer (033) 43 41 212