Longpunt - Haaglanden

Longpunt Den Haag - Stoelyoga voor longpatiënten met accent op de ademhaling

Bruijnings Ingenhoeslaan 4, 2273 KR Voorburg
-
Dame op stoel in yogahouding

Stoelyoga

Stoelyoga kan zittend in een (rol)stoel worden uitgevoerd maar ook staand.

Door: Monica van der Lans - Longfysiotherapeut en Stoelyoga docent

De parkeertijd bij Zalencentrum Koningshof kan worden verlengd tot de duur van de bijeenkomst. Men legt naast de parkeerschijf een uitnodiging of flyer van LONGPUNT DEN HAAG achter de voorruit.

Voor nadere info: Carla Brouwer, Secretaris Longpunt Den Haag
E-mail: carlabrouwerlongpunt@gmail.com