Longpunt - Groningen

Longpunt Delzijl: Persoonsgerichte zorg bij chronische longziekten

Coehoornsingel 21, 9934GP Delzijl
-

Persoonsgerichte zorg bij chronische longziekten

Ontmoet elkaar bij Longpunt in Delfzijl 2023.
Longpunt is de ontmoetingsplek die het Longfonds organiseert voor longpatiënten,
hun omgeving en zorgverleners.

Spreker: Rita Bijma, verpleegkundig specialist huisartsenpraktijk Oosterbroek, Zuidbroek

Zorg en behandeling van mensen met chronische longziekten wordt gegeven volgens klinische richtlijnen of de richtlijnen van de Nederlandse Huisartsen Genootschap.

De behandel- en begeleidingsbehoefte van mensen met chronische luchtwegklachten kan wisselend zijn. In de dagelijkse praktijk blijkt hierbij nogal eens onvoldoende ruimte voor persoonlijke aspecten. Diverse onderzoeken laten zien dat het huidige zorgaanbod niet voldoet aan de individuele zorgbehoeftes. Chronische zorg voor mensen met luchtwegklachten zou daarom meer persoonsgericht moeten worden. Daarbij moet er ruimte zijn om wensen en beslissingen over de behandeling en begeleiding te bespreken. 

Hoe ervaart u het behandel- en begeleidingscontact rondom uw luchtwegklachten? Heeft u behoefte aan een meer persoonlijke behandeling? Wat heeft u hiervoor nodig? Welke rol kan uw behandelaar hierbij spelen? Tijdens het Longpunt gaat Rita Bijma (verpleegkundig specialist in Huisartsenpraktijk Oosterbroek) met u in gesprek over bovenstaande vragen. U krijgt zelf voldoende ruimte om uw persoonlijke vragen te stellen

 

Locatie

Kruiskerk, Menno van Coehoornsingel 21 Delfzijl (vrij parkeren) Gratis deelname!

Meer informatie Carla van Dijken  (06) 24399912

groningen.longfonds.nl

 

Wij verzoeken u om tijdens deze bijeenkomsten geen geurtjes te gebruiken.