Longpunt - Noord-Holland Noord

Longpunt Waterland programma eerste helft 2023

Trition 73, 1443BM Purmerend
-
Aanmelden longpunt

Ontmoet elkaar bij Longpunt Waterland

Het Longpunt is de ontmoetingsplek die het Longfonds (voorheen Astma
Fonds) organiseert voor longpatiënten, hun omgeving en zorgverleners.

Programma (onder voorbehoud)

4e donderdag van de maand. Zaal open vanaf 13.30 uur.

26 januari
Rianne Rijksen, ergotherapeut: gemakkelijker leven met aanpassingen

23 februari
Sandra Heemstra, diëtiste: longaandoening(en) en voeding

23 maart
Rina Zwanenburg, ervaringsdeskundige: ademhalingstechnieken

20 april
Liesbeth Paarlberg, apotheker: werking longmedicatie

25 mei
Longarts Dijklanderziekenhuis: bijzondere longziekten

Gratis deelname!

Meer informatie via waterland@longpunt.longfonds.nl of
bij Corry Zutphen 06 286 286 70 of
bij Leo Uileman 0299 428276

noordhollandnoord.longfonds.nl

Wij verzoeken u om tijdens deze bijeenkomsten geen geurtjes te gebruiken.