Longpunt - Amsterdam Regio Noord-Holland Noord

Longpunt Waterland

Triton 73, 1443BM Purmerend
-
Aanmelden LPW

Longpunt voor longpatiënten en hun omgeving

Geachte bezoeker van Longpunt Waterland,

Donderdag 24 november 2022, vindt er weer een bijeenkomst van het Longpunt Waterland plaats in het Wijkplein Where, Triton 73, Purmerend.
Wij nodigen u allen, mensen met longaandoeningen, hun mantelzorger(s) en hun zorgverlener(s), hiervoor van harte uit.

Zoals gebruikelijk begint de bijeenkomst om 14.00 uur, zaal open vanaf 13.30 uur.
Koffie en thee zijn weer gratis, evenals de toegang.
De bijeenkomst duurt tot maximaal 16.00 uur.

Gastspreker is deze keer Nelleke ten Have, longverpleegkundige in het Dijklanderziekenhuis Purmerend. Haar presentatie gaat over “Inhaleren, doe ik het nog goed?”

Wij willen graag tevoren weten op hoeveel bezoekers wij kunnen rekenen. Daarom vragen wij u zich aan te melden op waterland@longpunt.longfonds.nl of
op telefoonnummer (0299) 428276.

Wij hopen u allen op 24 november te mogen begroeten.

Vriendelijke groet, Adri, Ank, Corry, Heleen, Leo en Nils.

Meer informatie kunt u vinden op: www.noordhollandnoord.longfonds.nl

Ons mailadres is:
waterland@longpunt.longfonds.nl

En wij zijn te vinden op facebook, via
https://www.facebook.com/groups/399262806866530