Longpunt - Hollands-Midden

Longpunt Leiden: Invloed van luchtkwaliteit

Houtlaan 55, 2334CK Leiden
-
gezonde lucht

Welke invloed heeft luchtkwaliteit op de longen?

Spreker is longarts Kasper Smits van de afdeling paracitologie van het LUMC.

Melden bij de receptie van het Alrijne Ziekenhuis voor de route naar de Kapelzaal, deze zaal is vanaf 14.00 uur geopend.

Gratis deelname!
Meer informatie via leiden@longpunt.longfonds.nl

Wij verzoeken u om tijdens deze bijeenkomsten geen geurtjes te gebruiken.