Longpunt - Groningen

Longpunt Delfzijl ’Longrevalidatie traject Ommelander Ziekenhuis (OZG) in de 2e lijn'

Menno van Coehoornsingel 21, 9934 GP Delfzijl
-

Longrevalidatie traject Ommelander Ziekenhuis (OZG) in de 2e lijn

Ontmoet elkaar bij Longpunt in Delfzijl
Longpunt is de ontmoetingsplek die het Longfonds organiseert voor longpatiënten, hun omgeving en zorgverleners.

Etta Eringa (Physsian Assistent Longziekten OZG) zal vertellen wat longrevalidatie voor u kan betekenen en welke voorwaarden er zijn om deel te kunnen nemen, hoelang duurt dit traject en welke zorgverleners zijn hierbij betrokken? Petra Bennink coördinator en fysiotherapeut longrevalidatie geeft voorbeelden over het revalidatieprogramma en de nazorg die geboden wordt. Daarna zal longverpleegkundige Janet Smitshuysen u uitleggen wat zij voor u kan betekenen, maar ook ingaan op het belang van een goede inhalatie van medicatie en het gebruik van het zelfmanagementplan.
Kortom een middag vol onderwerpen en informatie waar u veel aan kunt hebben. Er is alle ruimte voor het stellen van vragen. Van harte welkom!

Tijd: Maandagmiddag 15 april 2024 van 14.00 – 16.00 uur

Locatie

Kruiskerk, Menno van Coehoornsingel 21 Delfzijl (vrij parkeren) Gratis deelname!

Meer informatie: Carla van Dijken - Witpeerd (06) 24399912

groningen.longfonds.nl

Wij verzoeken u om tijdens deze bijeenkomsten geen geurtjes te gebruiken.