Longpunt - Limburg

Longpunt Ciro: Als de pufjes niet werken, wat dan?

Ciro (Grote Onderwijszaal), 6085 NL Horn
-
Klik hier om aan te melden

Deelname gratis. Maximaal 50 plaatsen. De bijeenkomst is bedoeld voor longpatiënten, hun familie of vrienden, zorgverleners en anderen geïnteresseerden.

Programma:
17.30u: ontvangst
18.00u: lezing ''Als de pufjes niet werken, wat dan?'' door drs. Rein Posthuma, longarts Ciro (u heeft de mogelijkheid tot het stellen van vragen). ‘Inhalatiemedicatie (‘pufjes’) is een van de eerste behandelingen die ingezet worden in de behandeling bij COPD of astma. Alleen werken deze pufjes soms niet voldoende. Graag legt Rein Posthuma u deze avond uit welke andere mogelijkheden tot behandelingen er zijn, en voor welke specifieke groep patiënten. Daarnaast welke behandelingen er in de toekomst eventueel komen.
19.00u: samen napraten en onderling ervaringen uitwisselen
20.00u: afsluiting