Longpunt - Limburg

Longpunt Ciro: Acceptatie van een chronische aandoening

Ciro (Grote Onderwijszaal), 6085 NL Horn
-
Klik hier om aan te melden

Deelname gratis. Maximaal 50 plaatsen. De bijeenkomst is bedoeld voor longpatiënten, hun familie of vrienden, zorgverleners en anderen geïnteresseerden.

Programma: 

17.30u: ontvangst 

18.00u: lezing '' Acceptatie van een chronische aandoening – verlies, coping en acceptatie'' door Stéphanie Ubachs-van Zandvoort, psycholoog en Lisanne Collewijn, vaktherapeut beeldend van Ciro. (u heeft de mogelijkheid tot het stellen van vragen).

19.00u: samen napraten en onderling ervaringen uitwisselen 

20.00u: afsluiting