Longpunt - Brabant, West

Longpunt Breda: ervaringen uitwisselen

Mgr. Nolensplein 1, 4812 JC Breda
-

Ervaringen uitwisselen

Helaas is er voor deze middag geen spreker beschikbaar. De werkgroepleden zullen u filmpjes laten zien over diverse onderwerpen en daarna met u hierover in gesprek gaan.

OC de Vlieren, Mgr. Nolensplein 1, 4812 JC Breda

zaal boven, lift aanwezig

Gratis deelname

Meer informatie via westbrabant@regio.longfonds.nl

Wij verzoeken u geen geurtjes te gebruiken tijdens deze bijeenkomsten