Longpunt - Brabant, West

Longpunt Bergen op Zoom: sputum evacuatie

Boerhaaveplein 1, 4624VT Bergen op Zoom
-

Sputum evacuatie

Verschillende manieren om sputum op te hoesten
Fysiotherapeut Tessa Huismans

Bravis Ziekenhuis Bergen op Zoom
1 e etage, alle bijeenkomsten zullen plaatsvinden in de aula

Gratis deelname!

Bergenopzoom@longpunt.longfonds.nl

Wij verzoeken u om tijdens deze bijeenkomsten geen geurtjes te gebruik