Longpunt - Brabant, West

Jeu des Boules

Buijenstraat 10a, 4705 RD Roosendaal
-

Longpunt Roosendaal organiseert een Jeu des Boules middag in Roosendaal.

Interesse? Opgave kan via westbrabant@regio.longfonds.nl