Digitale koffietafel - Utrecht en Het Gooi

Digitale koffietafel van Longpunt Nieuwegein

Online
-
Hand hout kopje koffie vast, hartje van melk in de koffie

Beste Longpunt bezoeker en belangstellende, sinds maart 2020 hebben we vanwege het Coronavirus helaas geen Longpunten kunnen organiseren. Longpuntbezoekers geven wel aan het contact met elkaar en de zorgverleners te missen.

Daarom is Longfonds gestart met de ‘digitale koffietafel’. Wat is dit? De ‘digitale koffietafel’ is een ontmoeting, waarbij je via een computer met internet met elkaar in gesprek gaat, ervaringen deelt, vragen stelt aan elkaar of om alleen te luisteren. Vanuit je eigen huiskamer met een kopje koffie of thee!

Hoe werkt het? Je doet mee via een op internet direct of via Wifi aangesloten computer, laptop, smartphone of tablet. Met camera en geluid! Wanneer jij je aanmeldt ontvang je een uitnodiging voor deelname via e-mail. Hiermee kan je op het geplande moment deelnemen aan de koffietafel. Je krijgt ook een stap voor-stap-instructie meegestuurd.  

 

De volgende digitale koffietafel van Nieuwegein staat gepland op  

woensdag 6 oktober 0m 10.30 uur .   

 

Wil je erbij zijn? 

Meld je aan via een reactie op deze e-mail onder vermelding van je naam en telefoonnummer (zodat we contact met je kunnen opnemen voor technische ondersteuning)  

Vragen? Dat kunnen we goed begrijpen! Stel ze via de e-mail.

 

Hartelijke groet, namens de werkgroep Longpunt Nieuwegein.  

Met vriendelijke groet,  

 Anna, Piet, Biny en Nicole 

De vrijwilligers van Longpunt Nieuwegein