Help mee Bestel gratis

Rokende vaders onderschatten risico voor eigen baby

Vaders die roken, weten dat dat slecht is voor hun zwangere vrouw en hun kind. Alle reden om te stoppen, zegt driekwart van hen. Toch blijven de meeste vaders roken. De kans op longziekten en wiegendood is dan groter en deze kinderen krijgen niet de kans om rookvrij op te groeien. “De vader die serieus werk maakt van stoppen met roken, geeft de longen van zijn kind de gezonde start die elke ouder wenst”, zegt directeur Michael Rutgers.

Driekwart (74%) van de rokende vaders met een baby op komst of een kind tot één jaar, zou stoppen als het een risico is voor het kind. Dat blijkt uit onderzoek dat het Longfonds onder aanstaande en jonge vaders liet doen door GfK.  “Er is al veel bekend over zwangeren en stoppen met roken, maar naar de vaders werd nooit gekeken. Terwijl deze cijfers tonen dat juist zij verschil kunnen maken voor de nieuwe rookvrije generatie”, zegt Rutgers. In de rookvrije generatie worden opgroeiende kinderen beschermd tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken.

Minderen

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste vaders wel weten dat roken slecht is voor kinderen en zwangere vrouwen.  Maar de meerderheid vindt zelf stoppen niet nodig en past hooguit het gedrag wat aan: de helft rookt voortaan buiten, de rest rookt thuis als het kind niet in de buurt is of rookt minder dan voorheen.  Een kwart van de aanstaande of kersverse vaders die roken, houdt niet bewust rekening met roken rondom kinderen.

“Het is belangrijk dat vaders inzien dat roken, ook al doen ze dat niet pal naast hun baby, toch een risico is voor hun kind” aldus Rutgers. “Hun kinderen krijgen zo niet de kans om rookvrij op te groeien. Blijkbaar zien deze vaders de risico’s voor hun kind niet. Terwijl ze enorm verschil kunnen maken voor hun kind en voor de moeders die willen stoppen met roken.”

Risico’s voor de baby

Kinderen die meeroken, hebben meer kans op longinfecties, astma en wiegendood. Ook als kinderen niet in de buurt zijn, komen ze in aanraking met de schadelijke stoffen die roken in huis achterlaat. “Wat jij ruikt, komt in ieders longen”, zegt Rutgers. Ventileren helpt er niet tegen. Schadelijke stoffen blijven hangen in een ruimte, in de gordijnen en je kleding, op meubels en de vloer. “Precies daar waar je baby rond kruipt.”

Zien roken, doet roken

Anderen zien roken, verlaagt voor kinderen de drempel om later zelf te gaan roken. Kinderen kopiëren namelijk gedrag van anderen, om te beginnen hun familie. Het is belangrijk dat kinderen de gezonde sociale norm leren om dat vol te houden. Een rookvrije omgeving maakt kinderen weerbaarder om later zelf niet te gaan roken.

Het Longfonds moedigt alle (aanstaande) vaders aan om te stoppen met roken. Stoppen is niet eenvoudig, maar met advies en ondersteuning is de kans van slagen groter. Ga naar ikstopnu.nl voor meer informatie.

Reacties (2)

Hoe zit het met rokende grootouders waar de kleinkinderen regelmatig over de vloer komen? Mijn schoonvader rookt buiten als onze zoon (nu 3) er is, maar als wij er niet zijn wordt er binnen wel (veel) gerookt. Er wordt wel 'gelucht' voordat wij komen, maar als onze zoon daar is geweest ruik ik de rooklucht in zijn kleren en haartjes. Heel vies.

Beste longfonds,

Hebben jullie hier ook een onderzoek bij.
Wat jij ruikt, komt in ieders longen”, zegt Rutgers. Ventileren helpt er niet tegen. Schadelijke stoffen blijven hangen in een ruimte, in de gordijnen en je kleding, op meubels en de vloer. “Precies daar waar je baby rond kruipt.”

Gr Benjamin de wit

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
Bellen
Bel ons op telefoonnummer (033) 43 41 212.
E-mail
Stel uw vraag via email service@longfonds.nl.