Longfonds pleit voor maatregelen medicijntekort

Longfonds is erg bezorgd over de problemen die mensen met een longziekte ervaren door het tekort aan inhalatiemedicijnen, waaronder Salbutamol. Wij vinden dat er dringend actie nodig is en hebben, o.a. samen met Long Alliantie Nederland, de politiek herhaaldelijk opgeroepen om dit probleem aan te pakken. Met een eerste positief resultaat.

apotheek medicatietekort

Minister Pia Dijkstra heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven maatregelen te willen treffen om de medicijntekorten zo goed mogelijk op te vangen. Zoals de aanleg van extra voorraden van schaarse medicijnen, waaronder Salbutamol. Dit is goed nieuws voor mensen met een longziekte, de eerste stap is gezet. 

Wat vindt Longfonds

In voorbereiding op twee gesprekken over medicijntekorten in de Tweede Kamer deze maand, stuurden we de betrokken Kamerleden vorige week een Position Paper. In dit document zetten we uiteen wat de huidige medicijntekorten betekenen voor mensen met een longziekte. Daarnaast doen we een aantal aanbevelingen om de problemen op te lossen en in de toekomst te voorkomen. 

De nood is hoog

Voor mensen met een longziekte is de beschikbaarheid van medicijnen van levensbelang. Medicatie houdt de ziekte onder controle en voorkomt longaanvallen, ziekenhuisopnamen en verslechtering van de longfunctie. Medicatie betekent ook voor veel mensen met een longziekte dat ze kunnen blijven deelnemen aan de maatschappij. 

Longfonds heeft de afgelopen maand honderden meldingen gekregen van mensen met een longziekte die gaan over het tekort aan Salbutamol aerosol en andere inhalatiemedicijnen. De verhalen zijn schrijnend: het tekort heeft op verschillende manieren grote invloed op hun (kwaliteit van) leven. Mensen hebben acute ademhalingsproblemen, komen niet meer buiten de deur, hebben angst om te stikken en moeten noodgedwongen naar de spoedeisende hulp. 

Sonja en Dean

Groot probleem zonder salbutamol

Dean (10) uit Valkenswaard heeft sinds zijn vijfde astma-aanvallen. Hij is daarvoor zes keer opgenomen in het ziekenhuis. Het enige medicijn dat bij een ernstige aanval goed werkt, is Salbutamol Mylan. Deze is nu niet verkrijgbaar. Moeder Sonja: 'Als ik straks door de medicatie heen ben, heb ik echt een groot probleem. Dan moeten we direct door naar het ziekenhuis.' Lees zijn verhaal en dat van anderen: Verhalen medicijntekort | Longfonds.

Onze aanbevelingen

De oorzaken van het medicijntekort zijn divers en complex, maar het is duidelijk dat er dringend actie nodig is om dit probleem aan te pakken. Zowel voor het opvangen van de acute tekorten als voor het voorkómen van tekorten op de lange termijn. Wij roepen daarom de Tweede kamer op tot een aantal maatregelen (zie ons Position Paper). 

Onze belangrijkste aanbevelingen op een rij:

  • Er moet sneller gehandeld worden bij dreigende acute tekorten: onderneem zoveel mogelijk acties bij een dreigend tekort en niet pas bij een acuut of langdurig tekort.

    Hoe? Dit kan bijvoorbeeld door het aanstellen van een centrale en onafhankelijke coördinator die de regie voert over het dreigende tekort vanaf de eerste melding. 
  • Focus op een verbetering van de beschikbaarheid van geneesmiddelen.

    Hoe? Denk aan een betere controle op afspraken over een ‘ijzeren voorraad’ en meer keuze in leveranciers. 

Belangrijk! Betrek de patiënt in alle stappen. En zorg daarnaast voor snelle en duidelijke communicatie.

 

karoly_illy

‘Wij hopen dat de Tweede Kamer onze oproep serieus neemt en zich inzet voor het vinden van effectieve oplossingen om de beschikbaarheid van Salbutamol en andere cruciale medicijnen te waarborgen.’

Károly Illy - directeur Longfonds

Longfonds blijft dit najagen samen met de astmaVereniging Nederland en Davos (VND), Long Alliantie Nederland (LAN), CAHAG, Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT), Apothekersorganisatie KNMP en Patiëntenfederatie Nederland. 

Meer info en melden

Lees ook onze eerdere berichtgeving hierover:

En loop je tegen problemen aan bij het verkrijgen van je longmedicijnen? Meld je probleem en vertel je verhaal bij het Meldpunt van Longfonds. Hoe meer meldingen we ontvangen, hoe beter wij de belangen van patiënten kunnen behartigen.

We willen dat iedereen vrij kan ademen

Daarom strijden we voor een wereld zonder longziekten. Met jouw gift help je belangrijk wetenschappelijk longonderzoek mogelijk te maken.

Doneer nu
Hilda van der Wier