Groot tekort salbutamol

Er is momenteel in Nederland een groot tekort aan salbutamol aerosol*. Dit Inhalatiemedicijn is op dit moment beperkt of niet leverbaar. Voor 550.000 mensen met een longziekte** die hierop aangewezen zijn, kan dit acute problemen geven. Zeker voor de 85.000 kinderen** tot 6 jaar die nog te jong zijn om alternatieve inhalatoren te kunnen gebruiken.

Een jongetje inhaleert medicijnen met een puffer met voorzetkamer

Welke oplossingen zijn er?

Om de grootste problemen op te vangen, heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vorige week een 'tekortenbesluit' genomen, waardoor apothekers het inhalatiemiddel mogen importeren uit andere landen. 'Dat tekortenbesluit voor salbutamol is pas een paar dagen geleden ingediend. Dat is veel te laat', zegt Longfonds directeur Károly Illy vandaag tegen het AD. 'Daardoor zullen sommige longpatiënten die dit pufje nu willen halen bij de apotheek achter het net vissen.'

De Long Alliantie Nederland (LAN) heeft daarom aanbevelingen en een alternatieven schema opgesteld voor dit tekort. Na overleg met patiëntenorganisaties (waaronder Longfonds), huisartsen, kinderartsen, longartsen en apothekers. Dit schema is bedoeld voor apothekers/zorgverleners en vind je op de website van de LAN.

Snelle actie gewenst

Longfonds vindt het een zorgelijke situatie dat mensen met een longziekte de dupe worden van tekorten aan geneesmiddelen. Zij ondervinden ernstige gezondheidsproblemen en raken de regie en stabiliteit over hun longziekte kwijt zonder hun noodzakelijke medicatie. Wij pleiten daarom voor een structurele aanpak van deze medicijntekorten. Deze maand stuurde de Patiëntenfederatie, ook namens Longfonds, een brief hierover aan de Tweede Kamer. Er is snelle actie nodig van de overheid en zorgverzekeraars om langdurige en terugkerende medicijntekorten te ondervangen.

Het bestuur van de LAN is over dit tekort en oplossingen in contact met de overheid en zorgverzekeraars.

Wat kun je zelf doen?

Loop je tegen problemen aan bij het verkrijgen van je longmedicijnen? Overleg dan met je arts en/of apotheker over mogelijke alternatieven. 

Meld je probleem ook bij het Meldpunt van Longfonds. Hoe meer meldingen we ontvangen, hoe beter wij de belangen van patiënten kunnen behartigen. 

*Dit betreft: salbutamol aerosol, Ventolin aerosol, Airomir aerosol, Redihaler, Ventolin nebules/oplossing/injectie en salbutamol vernevelvloeistof. Naast salbutamol, is ook veel andere inhalatie medicatie, zoals ipratropium aerosol, niet of beperkt leverbaar.

**Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) www.sfk.nl