Update tekort inhalatiemedicijnen

Eind maart berichtten we over een groot tekort aan salbutamol aerosol*. De situatie is helaas nog niet verbeterd. Apothekers hebben zeer beperkte voorraden van dit inhalatiemedicijn. Ook alternatieven zijn niet altijd leverbaar. In deze update praten we je graag even bij.

Medicijnen, bijwerkingen de baas

Gezondheidsproblemen

Longfonds maakt zich grote zorgen om de gezondheidsproblemen die mensen met een longziekte ervaren door dit tekort. Wij ontvangen veel meldingen van verontruste mensen die afhankelijk zijn van dit medicijn en door dit tekort in de problemen raken.

Ouders van kinderen met astma die bang zijn dat hun kinderen met ademnood in het ziekenhuis belanden. En volwassenen met astma en COPD die melden dat ze zonder hun noodzakelijke medicijnen niet meer goed functioneren. Ze zijn kortademig, ervaren zware bijwerkingen van een alternatief medicijn en zijn angstig voor ernstige benauwdheid.

Longfonds-directeur Károly Illy: ‘Wij vinden het zeer zorgelijk dat mensen met een longziekte de dupe worden van deze medicijntekorten. Alleen al de angst van mensen met een longziekte om in ademnood te komen terwijl ze weten dat ze niets in huis hebben om iets aan die benauwdheid te doen. Dat is natuurlijk heel verontrustend.’

Wat wordt hieraan gedaan?

Zoals al aangegeven in ons eerdere nieuwsbericht zijn er diverse acties gestart om de ernst van het probleem duidelijk te maken. Vorige week is het tekort aan inhalatiemedicijnen voor mensen met astma en COPD in de Tweede Kamer behandeld. De minister gaf aan er alles aan te doen om dit probleem op te lossen. We hopen dat deze woorden worden opgevolgd door concrete acties.

Longfonds volgt deze ontwikkelingen op de voet en we laten geen mogelijkheid onbenut om alle betrokken partijen in beweging te krijgen. Wij vinden dat er snelle actie nodig is van de overheid en zorgverzekeraars om langdurige en terugkerende medicijntekorten op te lossen. We blijven dit najagen samen met de astmaVereniging Nederland en Davos (VND), Long Alliantie Nederland (LAN), de COPD & Astma Huisartsen Advies Groep CAHAG, de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT), Apothekersorganisatie KNMP en de Patiëntenfederatie.

Wat kun je zelf doen?

Alhoewel we niet de oplossing kunnen aanreiken voor het medicijntekort, kunnen we wel een aantal algemene tips geven.

  • Bespreek jouw eventuele tekort tijdig met je zorgverlener en bekijk samen of er alternatieve mogelijkheden wat betreft medicijnen zijn.
  • Bestel je medicijnen op tijd en zorg ervoor dat je je medicijnen, indien voldoende houdbaar, voor minimaal een maand op voorraad hebt als je er niet buiten kunt of geen vervangend middel kunt gebruiken.
  • Gebruik je naast salbutamol ook onderhoudsmedicijnen? Kijk dan, evt. samen met je apotheker of zorgverlener, of je deze goed genoeg gebruikt. Zodat je minder afhankelijk van de ‘noodmedicatie’ salbutamol bent.

En loop je tegen problemen aan bij het verkrijgen van je longmedicijnen? Meld je probleem en vertel je verhaal bij het Meldpunt van Longfonds. Hoe meer meldingen we ontvangen, hoe beter wij de belangen van patiënten kunnen behartigen.

Tot slot

Ondertussen is er ook veel aandacht voor dit medicijntekort in de media en komen er vragen hierover binnen. Zie hieronder ons antwoord op de twee meest gestelde vragen.

*Dit betreft: salbutamol aerosol, Ventolin aerosol, Airomir aerosol, Redihaler, Ventolin nebules/oplossing/injectie en salbutamol vernevelvloeistof. Naast salbutamol, zijn ook veel andere inhalatiemedicijnen, zoals ipratropium aerosol, niet of beperkt leverbaar.