Doneer nu Gratis magazine
 

Longfonds en ANBI

Het Longfonds is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De volgende gegevens horen daarbij.

Onze naam

Van 1959 tot 2012 was Astma Fonds onze naam. Sinds 2013 is dat Longfonds.

Onze doelstelling

De missie van het Longfonds is "Samen strijden om longziekten de wereld uit te krijgen en van belang zijn voor mensen met longziekten".

Ons fiscaal nummer / RSIN

002585674

Onze contactgegevens

Waarmee kunnen we u helpen? Zo heeft u snel contact.

Onze bestuurssamenstelling

Het Longfonds kent een Raad van Toezicht .

Ons beleid

In onze beleidsplannen leest u waar we aan werken en hoe we dat doen.
Meerjarenbeleidsplan Longfonds 2019-2020

Ons beloningsbeleid

Het beloningsbeleid is opgenomen in de Jaarrekening.

Onze activiteiten

Wat we doen en waarom, net als de financiële verantwoording, leest u in ons Jaarverslag en Jaarrekening.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
Bellen
Bel ons op telefoonnummer (033) 43 41 212