Organisatie

Gezond leven, zelf regie nemen en medische doorbraken. Dat zijn de maatschappelijke effecten die Longfonds wil bereiken voor mensen met een longziekte en iedereen die helaas nog een longziekte krijgt. We stellen onszelf concrete doelen waarvan we steeds goed in de gaten houden of we ze ook hebben bereikt. Zo nodig sturen we bij. Dat vraagt een verandering in denken en inrichting in onze organisatie.

We verleggen onze focus van activiteiten naar de maatschappelijke impact die we willen bereiken. We zetten hierbij de relatie centraal. We willen onze relaties nog beter leren kennen, zodat we echt relevant kunnen zijn. We maken meer gebruik van kennis en kunde die in de regio aanwezig is en bundelen lokale kracht van vrijwilligers. 

Bestuur en toezicht

Meedenkgroepen

We vinden het vanzelfsprekend dat ervaringsdeskundigen (mensen met een longziekte of hun naasten) altijd betrokken zijn bij wat we doen. Dit geldt ook voor het opstellen en uitvoeren van ons beleid. Naast een Raad van Toezicht zijn binnen Longfonds Meedenkgroepen actief én statutair verankerd. De Meedenkgroepen bestaan uit ervaringsdeskundigen die op inhoud strategisch meedenken over de ontwikkelingen op het gebied van governance, gezond leven, zelf regie nemen en echte oplossingen.