Doneer nuBestel gratis
Strijd mee - Duur: 01:11 Strijd mee voor gezonde lucht en gezonde longen

Organisatie

Het Longfonds strijdt voor gezonde lucht en gezonde longen. Voor en met iedereen.

Strijd ook mee!

We maken onderzoek mogelijk. We pakken vieze lucht aan. En we doen er alles aan om kinderen rookvrij te laten opgroeien. We komen op voor de beste zorg voor longpatiënten én voor iedereen die dat misschien ooit wordt.

wetenschap is de basis

Wetenschappelijk onderzoek is de basis van ons werk. U kunt helpen om onze wetenschappelijke dromen dichterbij te brengen. We hebben drie wetenschappelijke dromen:

 • een vaccin tegen astma
 • kapotte longen repareren
 • een betere behandeling van ernstige longziekten

Met topwetenschappers en met uw steun boeken we vooruitgang. Dat zijn soms kleine stappen. Maar we hebben ook grote doorbraken gerealiseerd, die niet voor mogelijk werden gehouden. In bijna 60 jaar maakte het Longfonds groot verschil in de wetenschap: er kwamen betere behandelingen, revalidatie bij longziekten, nieuwe medicijnen, patiënten kregen een stem in onderzoek.

Onderzoek kost veel tijd en geld, maar is belangrijk in de strijd tegen longziekten. Elk jaar maakt het Longfonds met miljoenen euro’s tientallen onderzoeken mogelijk. Om onze dromen te realiseren, brengen we topwetenschappers samen.

GOEDE ZORG

Als u een longziekte heeft, wilt u daar zo goed mogelijk mee omgaan. Zelf bepalen wat u wel of niet wilt. Dat kan alleen als u zorg krijgt die past bij wat u nodig heeft en als u genoeg weet over uw ziekte.

Patiëntenvereniging

Een longziekte kan grote invloed hebben op uw leven. Als patiëntenvereniging helpt het Longfonds zowel mensen met een longziekte als mensen die hun longen gezond willen houden. Wij zorgen voor:

Heeft u, net zoals  een miljoen mensen in Nederland, een longziekte? U staat er niet alleen voor. De patiëntenvereniging van het Longfonds komt op voor uw belangen. Wij strijden voor betere zorg en een prettiger leven. We geven mensen met een longziekte een stem. Zo praat u letterlijk mee over onderzoek, projecten en aanpak. Samen maken we het verschil in uw dagelijks leven.

Ook in uw buurt is het Longfonds actief. Word lid of vrijwilliger. U krijgt als lid regelmatig een interessant voordeel.

Bestuur en toezicht

Het Longfonds is gezondheidsfonds én patiëntenvereniging. Vaak zijn die gescheiden, wij combineren ze. Dat is een unieke kracht: mensen staan centraal in ons werk, wetenschap is de basis. Fonds en vereniging voldoen beide aan de eisen van goed bestuur en goed toezicht. Onze bestuurders en toezichthouders zien erop toe dat uw steun goed terechtkomt.

Bestuur en directie Longfonds

Michael Rutgers

Michael Rutgers is bestuurder van de Longfonds stichting en rapporteert aan de Raad van Toezicht. Daarnaast maakt hij als algemeen directeur deel uit van het managementteam, samen met de directeur Longfonds patiëntenvereniging en de manager publieke zaken en organisatie. Zij leiden de werkorganisatie.

Rutgers (1957) woont in Amersfoort en heeft twee kinderen. Hij is naast zijn werk bezig met sport, film, literatuur en vrijwilligerswerk. ‘Er zijn veel dingen waar ik me druk over maak. Maar een van mijn grote passies is het voorkomen van roken bij kinderen en jongeren en het helpen om met roken te stoppen bij volwassenen. Ik wil echt heel graag bijdragen aan het verwijderen van dat gif uit ons leven. Dus eigenlijk wil ik mensen redden. Dat klinkt een beetje verheven, maar ik kan het niet anders benoemen. Ook wil ik graag wetenschappelijk onderzoek op internationaal niveau goed helpen organiseren, bijvoorbeeld naar het voorkomen van astma en het repareren van longen. Ik wil longziekten uitbannen en ik voel me één met mijn werk.’

Mijn focus: 'Ideeën bedenken, inspireren en energie brengen voor de mensen met wie ik samenwerk.'

Nevenfuncties
 • Secretaris Stichting Loterijacties Volksgezondheid
 • Bestuurder Stichting Huisvesting Huis voor de Gezondheid
 • Lid Bestuurdersgroep Huis voor de Gezondheid
 • Raad van Afgevaardigden ONVZ
 • Voorzitter Alliantie Nederland Rookvrij

Een toelichting op het salaris van de directeur / bestuurder vindt u in onze Jaarrekening.

LinkedIn     Twitter     e-mail

Bestuur en directie Longfonds patiëntenvereniging

De Longfonds patiëntenvereniging heeft een eigen bestuur en directie. De vereniging telt ruim 38.000 leden en ruim 650 actieve vrijwilligers. Lees hier wat de vereniging doet. Een uitgebreide verantwoording leest u in ons Jaarverslag. U bereikt het bestuur via e-mail. De bestuursleden zetten zich onbezoldigd in.

Dieuwke de Blaauw 

Voorzitter is Dieuwke de Blaauw (1954), moeder van twee zoons en oma van twee kleinzoons. In haar woonplaats Capelle aan den IJssel is zij actief voor ondernemers, detailhandel en Wmo-advies. Daarnaast leest en reist ze graag, ze houdt van detectives en tuinieren. En Dieuwke verzamelt olifantjes. 'Maatschappelijke betrokkenheid en opkomen voor belangen van mensen zijn belangrijke drijfveren. Uit ervaring weet ik dat niet iedereen de juiste weg weet te vinden of goed voor zijn eigen belang kan opkomen. Terwijl dat wel steeds meer van iedereen wordt verwacht. Het Longfonds kan helpen. De missie van het Longfonds betekent voor mij idealisme en geloof in de toekomst.'

Mijn focus: 'Het zijn en blijven van een sterke belangenorganisatie, waarbij de patiënt, zijn omgeving  en zijn ervaringen worden gehoord.'

(Neven)functies
 • Lid Wmo-adviesraad Capelle aan den IJssel
 • Lid van de Bezwarencommissie Sociaal Domein van de gemeente Krimpenerwaard
 • Voorzitter Klachtencommissie Gezondheidscentrum Spoorlaan
 • lid van de Commissie Integriteitsvraagstukken van de St. Kavor

LinkedIn

Diny ten Brink

Diny ten Brink (1962) uit Enter is zelf longpatiënt. Ze is moeder van twee kinderen en is daarnaast druk met de tuin, boeken en vrijwilligerswerk. In Twente vertegenwoordigt ze patiënten in tal van besturen, advies- en cliëntenraden. 'Met mijn eigen ervaring ben ik gedreven om de kwaliteit van leven en zorg voor de longpatiënten te verbeteren.'

Mijn focus: 'Het ontwikkelen van goede zorg, lotgenotencontact  en zorgen dat patiënten kunnen meedoen.'

(Neven)functies
 • Gastdocent diverse hogescholen
 • Lid Cliëntenraad thuiszorginstelling
 • Lid Wmo-Raad Wierden
 • Lid redactiecommissie Patiënteninformatie Health Base
 • Lid Klankbordgroep Gehandicapten Almelo
 • Lid Zorgbelang Overijssel, cluster chronisch zieken en gehandicapten

Jaqueline Springvloet Dubbeld - van de Schraaf 

Jaqueline Springvloet Dubbeld - van de Schraaf (1975) woont samen met Hans in Goes. Met een stevige achtergrond als onderzoeker, manager en accountant in wetenschap en zorg, werkt zij nu bij Springvloet Dubbeld Management, Advies, Training. 'De zorg verandert enorm, dat zie je terug in professionalisering en bedrijfsvoering. De combinatie van kennis van zorg, management en accountancy is van grote waarde, die wil ik ook bij het Longfonds inzetten.'

Mijn focus: 'Ik wil investeren in relaties, samenwerking en kennis delen. Samen kracht organiseren!'

(Neven)functies
 • Manager PriceWaterhouseCoopers accountancy N.V. (t/m juni 2015)
 • Organisatieadviseur en trainer Springvloet Dubbeld Management, Advies, Training (vanaf juli 2015)
 • Docent Nijenrode Business Universiteit
 • Penningmeester Stichting Fietsers voor Fietsers

Patricia Huijbrechts
(neven)functies
 • Directeur Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. en Directeur RSO Haaglanden
 • Lid raad van Toezicht Stichting bevolkingsonderzoek Noord
 
Jan van Hees
(neven)functies
 • Eigenaar Van Hees Interim Management: management en advieswerkzaamheden gezondheidszorg en welzijn
 • Bestuurslid oudervereniging scholengemeenschap v.o. De Breul in Zeist

Hendrien Witte

Hendrien Witte (1963) is directeur van de Longfonds patiëntenvereniging en rapporteert aan het bestuur van de vereniging. Daarnaast maakt zij deel uit van het managementteam van het Longfonds, samen met de algemeen directeur van de Longfonds stichting en de manager publieke zaken en organisatie. Zij leiden de werkorganisatie.

Hendrien woont in Bilthoven en heeft twee kinderen. In haar vrije tijd zijn lezen, fotograferen, wandelen en koken haar hobby’s, naast op pad gaan met het gezin of vrienden. In haar werk legt zij de focus op het nemen van eigen regie in de zorg. 'Dat betekent keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen. Daarmee vergroot je de kwaliteit van je leven. Dat ervaren wij ook in ons gezin, waarin één van de gezinsleden astma heeft. Er moet nog veel gebeuren, zoals het vergroten van kennis en begrip over longziekten en effectieve belangenbehartiging, lokaal en landelijk. Onze vrijwilligers zijn daarbij onmisbaar.'

Mijn focus: 'Mijn kracht ligt in kansen en gezamenlijke belangen zien, het landelijk en lokaal verbinden, en mensen en organisaties met plezier in beweging krijgen. Deze kracht zet ik graag in voor een beter leven en betere zorg voor mensen met een longziekte. Ik geloof oprecht dat we samen het verschil kunnen maken.'

(neven)functies
 • Bestuurslid Long Alliantie Nederland
 • Lid Begeleidingscommissie e-Health ZonMw
 • Lid Raad van Commissarissen Ketenzorg NU

LinkedIn     e-mail

Ledenraad Longfonds patiëntenvereniging

De Ledenraad is het hoogste orgaan van de Longfonds patiëntenvereniging. De raad bestaat uit afvaardigingen uit de regionale rayons van de patiëntenvereniging. De raad bestaat dus uit vrijwilligers en komt ten minste twee maal per jaar bijeen.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de bestuurder van het Longfonds. De leden zetten zich onbezoldigd in. Een uitgebreide verantwoording leest u in ons Jaarverslag.

Hans Stellingsma

Voorzitter is Hans Stellingsma (1956) uit Oegstgeest, getrouwd en vader van vier kinderen. In het dagelijks leven werkzaam als bestuurder en toezichthouder, gaat hij in zijn vrije tijd graag zeilen en skiën. 'Ik stel mijn ervaring graag ten dienste van maatschappelijk relevante organisaties.'

Mijn focus: 'Het bereiken van de doelen die het Longfonds zich stelt, op een verantwoorde wijze.'

(neven)functies
 • Lid directie Simac Techniek NV
 • Voorzitter Raad van Toezicht Omring
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Velison Wonen
 • Lid Raad van Commissarissen Wooncompagnie

Juliette Rooijmans-Rietjens

Juliette Rooijmans-Rietjens (1964) uit Apeldoorn is getrouwd en moeder van drie kinderen. Zij is longarts in Gelre Ziekenhuizen te Apeldoorn. Daarnaast is ze lid van het regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg in Zwolle. In haar vrije tijd is ze graag actief met sporten en wandelen, of tuinieren. 'Ik wil graag mijn professionele expertise inzetten voor een non-profit organisatie als het Longfonds.'

Mijn focus: 'Medisch inhoudelijke zaken, wetenschappelijk onderzoek, educatie en toekomstige ontwikkelingen: zowel in de gezondheidszorg als maatschappelijke ontwikkelingen.'

(Neven)functies
 • Longarts Gelre Ziekenhuis Apeldoorn
 • Lid calamiteitencommissie Gelre Ziekenhuis Apeldoorn
 • Lid sollicitatiecommissie Gelre Ziekenhuis Apeldoorn
 • Lid Regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg Rechtbank Zwolle

Lex van Eijndhoven

Lex van Eijndhoven (1970) uit Utrecht, getrouwd met Petra. Heeft ruime ervaring in bedrijfsvoering, rekenkamers en toezicht voor overheden. Momenteel werkt hij als directeur efficiency bij de gemeente Rotterdam.

Mijn focus: 'Dat het Longfonds zijn financiële middelen zo optimaal en verantwoord mogelijk inzet om zijn doelen te bereiken.'

(neven)functies
 • Directeur Audit Services gemeente Rotterdam
 • Lid Raad van Toezicht Meerkring (stichting voor openbaar primair onderwijs in Amersfoort)
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Cardia
 • Voorzitter Groene Hart Rekenkamer
 • Lid Rekenkamer Breda
 • Raadslid gemeente Utrecht

Gerald de Haan

Gerald de Haan  (1963) uit Nijverdal is getrouwd en vader van twee kinderen. Hij is algemeen directeur van Cogas, de netbeheerder voor gas, elektriciteit, coax en glasvezel in een groot deel van Twente en in Hardenberg. In zijn vrije tijd is hij vaak te vinden op de mountainbike in de mooie Twentse natuur. ‘In mijn directe omgeving maak ik al tientallen jaren mee wat het betekent om te leven met een longziekte. Daardoor voel ik mij zeer verbonden met de doelstellingen van het Longfonds.' 

Mijn focus: ‘De borging van patiëntenbelangen.'

(neven)functies
 • Gemeentesecretaris Almelo (tot 31 december 2015)
 • Algemeen directeur Cogas (per 1 januari 2016)
 • Lid Raad van Toezicht MEE Samen (IJsseloevers en Veluwe)
 • Lid Raad van Toezicht Woningstichting Hellendoorn
   

Erno Kleijnenberg

Erno Kleijnenberg (1951) werkte zijn gehele loopbaan in de verzekeringen. De laatste 10 jaar als bestuursvoorzitter van ONVZ Zorgverzekeraar. Rode draad gedurende al die jaren was de zorg.

Mijn focus: 'Het samenspel tussen aanbieders van zorg en de patienten. En hier is nog veel verbetering mogelijk.'

(neven)functies
 • Bestuursvoorzitter ONVZ (tot 1 oktober 2015)
 • lid Raad van Commissarissen van VvAA
Organisatie
Statuten en reglementen

Het Longfonds telt twee juridische vormen: de stichting en de patiëntenvereniging. De Longfonds Stichting kent statuten, alsook reglementen voor de Raad van Toezicht en haar Auditcommissie. De Longfonds patiëntenvereniging kent eigen statuten en reglementen. De samenwerking tussen stichting en patiëntenvereniging is vastgelegd in een overeenkomst.

Beleidsplan

In onze beleidsplannen beschrijven we onze doelen, beoogde resultaten, programma's en projecten. Ook beschrijven we hoe we de voortgang meten en evalueren. Het beleidsplan van de stichting en het beleidsplan van de patiëntenvereniging zijn in samenhang opgesteld.

CAO en salaris

Het Longfonds heeft een eigen CAOEen toelichting op het salaris van de directeur / bestuurder vindt u in onze Jaarrekening.

Gedragscodes en richtlijnen

Het Longfonds hanteert onder meer de eigen Gedragscode Samenwerking met Bedrijven en het Beleggingsstatuut. Daarnaast onderschrijft het Longfonds codes en richtlijnen van branche-organisaties zoals: