Doneer nu Gratis magazine
De patiënt wordt een partner in de zorg

Zorgstandaarden

Met de vier patiëntenversies van zorgstandaarden en de richtlijn rondom COPD en astma kunt u als zorgverlener samen met de patiënt werken aan nog betere longzorg. Voor u zijn de patiëntenversies dé manier om de patiënt te betrekken bij de zorg en goed patiëntschap te stimuleren.

Voor mensen met een longziekte is het belangrijk en prettig dat zij zelf zoveel mogelijk regie hebben over hun leven. Voor u als zorgverleners is het fijn als de patiënt betrokken is, meedenkt over zijn behandeling en zich aan afspraken houdt. Dat kan alleen als de patiënt voldoende informatie heeft. Het Longfonds heeft daarom, samen met alle relevante partijen uit het longveld, patiëntenversies ontwikkeld van zorgstandaarden en de richtlijn Palliatieve zorg bij COPD. Het gaat om patiëntenversies voor ‘astma bij volwassenen’, ‘astma bij kinderen en jongeren voor ouders’ en ‘palliatieve zorg bij COPD’. Ook is de bestaande patiëntenversie voor COPD vernieuwd.

Patiëntenversies

In de patiëntenversies kunnen patiënten lezen wat zij mogen en kunnen verwachten van hun behandeling. Maar ook wat er van hen verwacht wordt. De patiëntenversie astma bij kinderen en jongeren geeft ouders bijvoorbeeld een beeld van doe de zorg voor hun kind eruit komt te zien. Wat gebeurt er op het eerste consult bij de huisarts? Hoe stelt hij een diagnose?

Voor u als zorgverleners zijn de zorgstandaarden en patiëntenversies een effectief hulpmiddel om onderling goede afspraken te maken en de zorg binnen de keten beter op elkaar af te stemmen. Zoals afspraken tussen huisarts en longarts of tussen longverpleegkundige en fysiotherapeut. En om de patiënt daarover duidelijkheid te geven. Verder heeft u de mogelijkheid om de patiënt meer te betrekken bij de zorg en daarmee de regie over het eigen leven te vergroten.

Ontwikkeling

De zorgstandaarden voor professionals zijn ontwikkeld op initiatief van de Long Alliantie Nederland (LAN). Deze telt ruim dertig leden, waaronder het Longfonds, de Vereniging Nederland Davos en de beroepsorganisaties van alle zorgverleners, waaronder huisartsen, longfunctieanalisten, kinder(long)artsen, longartsen, longverpleegkundigen, fysiotherapeuten, psychologen en diëtisten. Patiënten van het Longfonds hebben als ervaringsdeskundige bijgedrage aan de zorgstandaarden. Het Longfonds heeft daarna samen met de Vereniging Nederland Davos een vertaling gemaakt voor patienten.

Bestellen

De patiëntenversies van de zorgstandaarden zijn zowel voor zorgverleners als voor patiënten gratis te bestellen.
De zorgstandaarden voor professionals zijn verkrijgbaar via de LAN.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
Bellen
Bel ons op telefoonnummer (033) 43 41 212