Doneer nu Gratis magazine
Met de juiste doorverwijzing krijgt de patiënt een passend beweegadvies

Verwijzing fysiotherapie

Patiënten met COPD hebben veel baat bij beweging. Niet of te weinig bewegen leidt tot conditieverlies en vormt daarmee een gezondheidsrisico. In sommige gevallen is begeleiding van een fysiotherapeut noodzakelijk of verwijzing naar een longrevalidatieprogramma.

Maar bewegen is zo makkelijk nog niet, omdat inspanning in eerste instantie leidt tot meer klachten. Bovendien is niet iedere patiënt hetzelfde, dus moet het bewegingsadvies op maat zijn.

Daarnaast heeft COPD niet alleen grote impact op het fysieke functioneren, maar ook op het sociaal en mentaal functioneren. Fysiotherapie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van COPD patiënten. Lees meer over de meerwaarde van fysiotherapie voor deze groep patiënten: Factsheet Fysiotherapie bij COPD

Meer over bewegen bij COPD (patiënteninformatie). 

Wanneer doorverwijzen naar een fysiotherapeut? 

Soms volstaat een algemeen beweegadvies (bijvoorbeeld dagelijks een half uur matig intensief wandelen, fietsen, zwemmen of fitness). In andere gevallen is het noodzakelijk om door te verwijzen naar een fysiotherapeut voor reactivatie of naar longrevalidatie (in het ziekenhuis of longrevalidatiecentrum). Het is niet altijd eenvoudig hierin samen met uw patiënt een juiste keuze te maken. Hieronder vindt u een aantal links naar kwaliteitsstandaarden waarin verwijscriteria staan die richting  geven aan de keuze voor beweegadvies. Deze keuze is natuurlijk ook afhankelijk van de bewegingsproblematiek van de patiënt.

Verwijscriteria bewegen bij copd

In de Zorgstandaard COPD 2016 van de LongAlliantie Nederland (LAN) vindt u informatie over fysiotherapie.

Verder zijn er verschillende beroepsspecifieke standaarden en richtlijnen waarin verwijscriteria voor fysiotherapie beschreven staan.

In 2020 is door het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie (KNGF) en de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) een nieuwe richtlijn voor COPD gepubliceerd. Met name het stroomschema op pagina 10 van deze richtlijn geeft inzicht in de verwijscriteria. De richtlijn is overigens nog niet opgenomen in het kwaliteitsregister van het Zorginstituut Nederland (ZINL).Ook het Nederlands Huisartsengenootschap (NHg) heeft een nieuwe zorgstandaard COPD  ontwikkeld en deze zal naar verwachting binnenkort worden gepubliceerd (link zal later opgenomen worden). De criteria voor doorverwijzing zijn afgestemd met het KNGF

Verder staat fysiotherapie beschreven in de richtlijn van Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) die momenteel wordt herzien en de LAN richtlijn voor palliatieve zorg COPD.

Alles over COPD

Wilt u alle informatie over COPD thuis nog eens rustig nalezen? Wilt u de informatie over COPD gebruiken om anderen uit te leggen wat deze longziekte voor u betekent? Of wilt u de informatie aan iemand anders geven? Bestel dit handige boekje zodat u informatie over COPD altijd bij de hand heeft.

Bestel gratis
Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
Bellen
Bel ons op telefoonnummer (033) 43 41 212