Doneer nu Gratis magazine

Preventieconsult

COPD is een ernstige longziekte. Hoe eerder je erbij bent, hoe beter. De COPD risicotest is een belangrijk hulpmiddel in de vroege opsporing van COPD.

Het Longfonds roept sinds 2010 mensen op om online deze test in te vullen. Al ruim 340.000 mensen deden dit. In de test kunnen mensen tussen de 40 en 70 jaar aan de hand van 10 vragen zien hoe hoog hun risico is op deze ongeneeslijke longziekte. 

Longfonds vindt het belangrijk dat op lange termijn de COPD risicotest is ingebed in de dagelijkse praktijk van eerstelijns zorgverleners. Het Longfonds is daarom in 2011, samen met het NHG, een pilot gestart om de COPD risicotest op te nemen in het PreventieConsult. De risicotest werd hiervoor aangeboden in de wachtkamer of patiënten werden actief uitgenodigd om de risicotest te komen invullen. Deze werkwijze is in 2012 wetenschappelijk onderzocht, bij in totaal 22 huisartsenpraktijken, waarvan de helft gevestigd in een achterstandswijk. Uit het onderzoek bleek dat het loont om vroege opsporing via de COPD risicotest toe te passen in de huisartsenpraktijk. Zodoende is besloten het PreventieConsult uit te breiden met vroege opsporing COPD.

Preventieconsult 

Sinds 2011 zetten huisartsen het PreventieConsult in om mensen met een verhoogd risico op diabetes, hart- en vaatziekten en nierschade op te sporen. “Daar komt nu COPD bij”, zegt Rob Dijkstra, hoofd Implementatie van het NHG. Uit onderzoek door de Universiteit Maastricht bij elf huisartsenpraktijken blijkt dat het loont om daar vroege opsporing via de COPD risicotest toe te passen.

“Als huisartsenpraktijken actief patiënten tussen 40 en 70 jaar benaderen, spoort een gemiddelde praktijk negen nieuwe patiënten met COPD op”, zegt Dijkstra. Dat is een stijging van het aantal bekende patiënten met COPD van 19 procent. Volgens de Nationale Kompas Volksgezondheid zijn er nu gemiddeld 46 mensen met COPD per praktijk. “Uit het onderzoek blijkt dat het huisartsen goed lukt om de opsporing te organiseren”, besluit Dijkstra.

Aan de slag

U kunt als zorgverlener in uw praktijk aan de slag met de COPD risicotest. Alle materialen die nodig zijn om het PreventieConsult COPD in de praktijk in te voeren zijn nu te bestellen via www.nhg.org. Ook is er een NHG-PraktijkWijzer voor ontwikkeld. De inhoud bevat tips en adviezen voor de organisatie en uitvoering van alle stappen, zoals uitnodigingsbrieven, risicotest en uitnodigingsfolders, protocollen voor consulten en voorlichtingsmateriaal voor en na het consult. U kunt ook een papieren versie van de COPD risicotest downloaden. Deze is digitaal beschikbaar om zelf te printen.

COPD risicotest

Veel mensen hebben een groot risico op COPD, zonder dat ze het zelf weten. Doe gratis de test en zie meteen of u risico loopt op COPD. Invullen kost u slechts 1 minuut.

Doe de COPD test
Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
Bellen
Bel ons op telefoonnummer (033) 43 41 212