Doneer nu Gratis magazine
Motivational interviewing - Duur: 02:41 Blijvende verandering door interne motivatie.

Motivational interviewing

‘U mag niet meer roken. U moet meer bewegen. U moet op uw voeding letten.’ Als zorgverlener kunt u deze dingen blijven zeggen, maar in de praktijk blijkt het weinig effectief. Motivational Interviewing kan een goede vorm zijn om samen met de patiënt tot resultaat te komen.  

Motivational Interviewing (of motiverende gesprekstechnieken) is een gespreksmethode om tot gedragsverandering te komen. Vaak willen mensen met COPD wel iets veranderen, bijvoorbeeld hun voeding of beweegpatroon, maar lukt het niet. Met Motivational Interviewing verandert de cliënt zijn gedrag zelf, vanuit de eigen motivatie, en niet vanuit een oplossing die door de zorgverlener wordt opgelegd. U geeft de cliënt meer verantwoordelijkheid over de eigen keuzes (zelfmanagement).

Motivational Interviewing gaat voor de zorgverlener uit van vijf principes, die in de volgende YouTube filmpjes worden toegelicht:

Wilt u mer weten over motivational interviewing in het algemeen? Bekijk dan deze video over motivational interviewing. 

Wat heeft de COPD-patiënt aan motivational interviewing? 

Mensen met COPD horen van zorgverleners dat ze meer moeten bewegen of beter moeten eten. Meestal motiveert die aanpak hen niet om hun gedrag ook echt te veranderen. Als de zorgverlener samen met de patiënt op zoek gaat naar de achtergrond van het gedrag en samen met oplossingen komt, is de kans groter dat het gedrag verandert. De cliënt heeft door zelfmanagement meer controle over zijn eigen ziekte en situatie en krijgt meer verantwoordelijkheid.

Wat heeft u als zorgverlener aan motivational interviewing? 

Een patiënt moeten overtuigen van de noodzaak van gedragsverandering kost vaak veel energie, zeker omdat die aanpak niet altijd het gewenste resultaat heeft. Bij Motivational Interviewing gaat het er niet om om de patiënt te overtuigen. U heeft eerder een coachende, begripvolle rol. Samen bespreekt u het leven van de patiënt en de oplossingen die daarbij het beste passen. U stimuleert zelfmanagement waardoor de kans op resultaat groter is.  

Goede zorg voor COPD

Wat houdt goede zorg in? En wat kunt u zelf doen om beter met COPD om te gaan? U leest het in de gratis Patiëntenversie van de zorgstandaard COPD.

Bestel gratis
Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
Bellen
Bel ons op telefoonnummer (033) 43 41 212