De SpiroNose als coronatest?

De SpiroNose is een ademtest die aan stoffen in de uitademingslucht kan ‘ruiken’ of iemand een longziekte heeft. De SpiroNose is ontwikkeld mede dankzij financiële steun van Longfonds en de VriendenLoterij. Afgelopen jaar is onderzocht of het apparaat - naast astma en COPD - ook kan vaststellen of iemand níet besmet is met het coronavirus.

Vrouw aan E-nose

Hoe is dit onderzoek gedaan?

In verschillende ziekenhuizen zijn ‘ademprofielen’ verzameld van mensen met een verdenking op corona. Dit deden artsen door coronapatiënten in de SpiroNose te laten ademen. Het complete mengsel van stoffen in de uitademingslucht wordt door een computer geanalyseerd en deze gegevens komen in een online database terecht. Daar worden ze vergeleken met andere ‘ademprofielen’. Dit onderzoek is uitgevoerd door het Leids Universitair Medisch Centrum en Franciscus Gasthuis & Vlietland in opdracht van het RIVM.

Inzet SpiroNose als coronatest door GGD's

De SpiroNose is in de eerste helft van 2021 ingezet in verschillende GGD-teststraten als coronablaastest. In juli van dat jaar heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de proeven met de SpiroNose gestaakt omdat het apparaat volgens de GGD in sommige gevallen onbruikbare resultaten gaf. Volgens Breathomix was dit het gevolg van de manier waarop de SpiroNose is ingezet. De staat zegde de overeenkomst met Breathomix op, nadat het Outbreak Management Team (OMT) in september 2021 een negatief advies afgaf over de ademtest. Op dit moment loopt hierover een rechtszaak tussen Breathomix en het ministerie van VWS. 

Longfonds steunde de ontwikkeling van de SpiroNose voor astma en COPD. Inmiddels is dit onderzoek afgerond. Rianne de Vries, die destijds aan de UvA betrokken was bij de ademtest voor astma en COPD, is nu als COO van Breathomix betrokken bij het naar de markt brengen van deze snelle ademtest.

Foto PostCovid NL

PostCovid NL

Heb je langdurige klachten na corona? Wil je begrijpen wat er met je aan de hand is? Begrip voor je klachten? En weer grip op je leven?​ Dan kun je terecht bij de patiëntenorganisatie PostCovid NL. Hier vind je informatie, ondersteuning en persoonlijke verhalen van lotgenoten. Je kunt ook met elkaar in gesprek over je ervaringen en in contact komen met zorgverleners. 

Ga naar postcovidnl.nl

Gratis nieuwsbrief

✔ Alles over behandeling van longziekten
✔ Laatste ontwikkelingen in onderzoek
✔ Tips om je longen gezond te houden

Ruim 100.000 mensen gingen je voor!

Stuur mij nieuws en tips
E-nose