Inzet SpiroNose stappen dichterbij gekomen

Hoewel we er misschien wat minder over hebben gehoord, stonden de ontwikkelingen rond de SpiroNose sinds 2017 zeker niet stil. 'Vooral de software om ademprofielen direct te analyseren en met elkaar te vergelijken is sterk verbeterd', zegt Rianne de Vries. Zij was onderzoeksleider in de ontwikkeling van de SpiroNose, gefinancierd door Longfonds en de VriendenLoterij.

Kind bij arts met E-nose

Nu is Rianne de Vries COO bij Breathomix, het bedrijf dat is opgericht om deze technologie verder te ontwikkelen en naar de patiënt te brengen. 'Studieresultaten laten zien dat patiënten nauwkeurig kunnen worden ingedeeld in subgroepen van een ziekte, waardoor het mogelijk is om meer gericht een passende behandeling te starten. Bovendien voldoet de SpiroNose nu aan alle regelgeving en is het platform gecertificeerd. En niet onbelangrijk: de zorgverzekeraar staat achter het product waardoor de SpiroNose weer een stap dichter bij de praktijk komt.'

De SpiroNose, wat is dat ook alweer?

De SpiroNose bestaat uit verschillende sensoren die de stofjes in uitgeademde lucht meten en een ademprofiel van iemand maakt. In een online database wordt dit ademprofiel opgeslagen en vergeleken met andere ademprofielen, waarna binnen een minuut kan worden gezien of iemand een longziekte als astma, COPD of longkanker heeft.

Onderzoeker Rianne de Vries

"Een samenwerking met de zorgverzekeraars is nodig. Dan wordt het apparaat straks ook betaalbaar voor zorgverleners in de eerste lijn, zoals huisartsen."

Rianne de Vries

BreathBase Solution

'De SpiroNose is sinds 2018 onderdeel van de "BreathBase Solution"', zegt Rianne de Vries. De BreathBase Solution bestaat uit drie onderdelen. De "BreathBase Sensor": de SpiroNose zelf, waarin iemand uitademt. Een online analyse platform dat razendsnel het ademprofiel van degene die uitademt analyseert en vergelijkt met duizenden ademprofielen uit een database. Dit wordt het "BreathBase Platform" genoemd. Én de database gevuld met ademprofielen en klinische data: de "BreathBase Data".

Is een specifieke behandelmethode zinvol?

Naast het stellen van een diagnose, kan het apparaat verschillende typen van een ziektebeeld onderscheiden. Deze extra informatie kan de arts in de nabije toekomst gebruiken om meer gericht een juiste behandelstrategie te starten. Ook worden er op dit moment meerdere studies in binnen- en buitenland uitgevoerd om te onderzoeken of de BreathBase Solution kan voorspellen of iemand baat heeft bij een bepaald medicijn. Eind 2019 werd al gepubliceerd dat de SpiroNose blijkt te kunnen voorspellen of immuuntherapie bij longkankerpatiënten aanslaat. 'Immuuntherapie is een hele goede, maar zware en dure behandelingsmethode die slechts bij ongeveer één op de vijf patiënten werkt. Doordat het apparaat snel vaststelt of immuuntherapie zal werken, kunnen mogelijk langdurige en nare onderzoeken worden voorkomen en kunnen patiënten sneller passende medicatie krijgen', zegt Rianne de Vries. 'Er wordt nu hard gewerkt aan de opzet van een nieuwe studie om deze resultaten in een nieuwe groep van patiënten te valideren.'

ISO certificering

Een belangrijke recente ontwikkeling is dat alle regelgeving op orde is. Breathomix heeft ISO certificaten toegekend gekregen waardoor het bedrijf de data, de duizenden ademprofielen van patiënten, veilig mag delen met artsen over de hele wereld. Onderzoeksresultaten kunnen nu meteen worden bekeken waardoor de patiënt straks snel duidelijkheid krijgt.

Samenwerking met zorgverzekeraars

Ook de zorgverzekeraars staan achter de BreathBase Solution. Samen met CbusineZ, de innovatietak van zorgverzekeraar CZ, is Breathomix een stichting gestart om gezondheidszorg te personaliseren. Snelle diagnose en passende behandeling levert niet alleen kwaliteit van leven op voor de patiënt, het zorgt er ook voor dat dure geneesmiddelen niet onnodig hoeven te worden ingezet. Rianne de Vries: 'Een samenwerking met de zorgverzekeraars is nodig, zodat het apparaat straks ook betaalbaar wordt voor zorgverleners in de eerste lijn, zoals huisartsen.'

Implementatie

In de zomer van 2020 zijn vijf ziekenhuizen en vijftien huisartsen, in samenwerking met Breathomix een grote implementatiestudie gestart waarin de BreathBase wordt getest bij huisartsen. Als alles goed gaat, zullen huisartsen in 2021 het apparaat ook daadwerkelijk gaan gebruiken. Als het aan Rianne ligt is het testen van adem straks net zo gewoon als het testen van je bloed.