Longfonds pleit voor passende vergoeding voor zuurstof thuis

Mensen met een longziekte die thuis zuurstofapparatuur gebruiken, maken zich ernstig zorgen over de gestegen energiekosten. Zij komen onterecht in de problemen omdat zij hun energierekening niet meer kunnen betalen.
Zo blijkt uit het Longfonds meldpunt waar aflopen tijd tientallen meldingen binnenkwamen.

Zuurstof

De vergoeding die mensen met een longziekte momenteel van hun zorgverzekeraar ontvangen voor de stroomkosten van hun zuurstofapparaat is in veel gevallen niet toereikend. Volgens de uitleg van het Zorginstituut moeten zorgverzekeraars de stroomkosten van een zuurstofapparaat of zuurstofconcentrator volledig vergoeden. Dit bedrag is drie keer zo hoog als wat sommige zorgverzekeraars momenteel vergoeden.

Longfonds deelt deze zorg en pleit ervoor dat mensen met een longziekte die gebruikmaken van een zuurstofapparaat een passende vergoeding ontvangen voor de onvermijdbare hoge energiekosten. Zorgverzekeraars dienen hun tarieven aan te passen aan de huidige marktprijzen - zie ook het verzoek van het Ministerie van VWS voor het aanpassen van deze vergoeding.

Daarnaast vinden wij dat er vanuit de overheid een compensatie moet komen voor de groep mensen die door het gebruik van zuurstofapparatuur boven het energieplafond uitkomt. Het aantal mensen dat hiervan gebruikmaakt is circa 28.000.

Via dit nieuwsbericht houden we jullie op de hoogte van de stand van zaken rond deze vergoedingen.

Waar heb je recht op?

Mensen die door hun ziekte gebruikmaken van een zuurstofapparaat of -concentrator kunnen de gemaakte stroomkosten bij mechanische ademhalingsondersteuning thuis declareren bij hun zorgverzekeraar. Dit is in 2022 vastgelegd in het basispakket van je zorgverzekering.

Het zorginstituut geeft hierbij het volgende uitgangspunt
“het gaat om een volledige vergoeding van de stroomkosten van een zuurstofapparaat of zuurstofconcentrator. Dit houdt in dat zorgverzekeraars een zo reëel mogelijke vergoeding moeten vaststellen, rekening houdend met de ontwikkelingen op de energiemarkt. Het Zorginstituut doet geen uitspraak over wat een reële vergoeding is. Het is aan de zorgverzekeraars om hier verdere invulling aan te geven.” 

Wat doet Longfonds hieraan?

Longfonds geeft de signalen door aan Ieder(in). Zij vertegenwoordigen ons op maatschappelijke thema’s die spelen bij mensen met een beperking of chronische ziekte. Ieder(in) zet zich ook namens Longfonds in voor een hogere vergoeding van energiekosten voor mensen die thuis zuurstof gebruiken. Zij heeft eind 2022 een brandbrief verstuurd aan de Tweede Kamer om aandacht te vragen voor de onvermijdbare hoge energiekosten waar veel mensen met een beperking of chronische ziekte mee te maken hebben.

Daarnaast spreken wij de zorgverzekeraars hierop aan. Dit gebeurt ook via de politiek. VWS heeft zorgverzekeraars gevraagd om te kijken naar een passende vergoeding voor zuurstofapparatuur thuis, zie de kamerbrief hierover. In de kamerbrief van 2 februari roept Minister Kuipers zorgverzekeraars nogmaals op om goed te kijken naar de tarieven en een coulanceregeling toe te passen waar nodig. Dit signaal wordt nog niet door alle zorgverzekeraars opgepakt. Wij blijven ons hier hard voor maken. Door het indienen van Kamervragen en door hier aandacht voor te vragen in de media. Zie de uitzending van Hart van Nederland, waar Longfonds input voor heeft gegeven. En het artikel in het Reformatorisch Dagblad met ons pleidooi. 

Update 7 februari: inmiddels geven steeds meer zorgverzekeraars gehoor aan deze oproep en passen zij hun tarieven aan. 

Wat kun je zelf doen?

Heb je te maken met stijgende energiekosten door het gebruik van zuurstofapparatuur? Meld dit vooral bij je zorgverzekeraar. Er zijn verschillende zorgverzekeraars die hun tarieven voor 2023 aanpassen of een vergoeding geven voor deze extra kosten.

Loop je ergens tegenaan? Meld jouw probleem dan bij ons meldpunt: Meldpunt longzorg | Longfonds. Voor een klacht of vraag over je zorgverzekeraar kun je ook terecht bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SGKZ).

Goed om te weten

Als je zorgkosten hebt, mag je bepaalde kosten aftrekken bij de aangifte van je inkomstenbelasting. Het verschil van de werkelijke kosten en de vergoeding van je zorgverzekeraar kun je aftrekken onder ‘zorgkosten’. Meer informatie hierover vind je op onze website: Zeker van je belastingen | Longfonds

Steun onderzoek naar COPD

In Nederland leven 600.000 mensen met de longziekte COPD en nog meer mensen zónder diagnose. Dankzij jouw bijdrage is meer onderzoek mogelijk. Help jij mee?

Doneer nu
Chris Spaan