Longfonds luidt noodklok voor gezonde lucht

Longpatiënten en kinderen dreigen de dupe te worden van een voorstel van de Europese Commissie. Die wil dat de nieuwe WHO-advieswaarden voor schone lucht, vanaf 2030 stapsgewijs worden ingevoerd. Pas in 2050 hoeven de lidstaten aan de nieuwe waarden te voldoen. Dat is natuurlijk veel te laat!

Vieze lucht

Per jaar overlijden in Nederland 12.000 mensen vroegtijdig aan de gevolgen van luchtvervuiling en bij 1 op de 5 kinderen met astma heeft de ziekte te maken met luchtvervuiling. Longfonds-directeur Michael Rutgers doet vandaag een noodoproep. Op 13 december 2022 bespreekt de Tweede Kamer het Nederlandse standpunt over een voorstel van de Europese Commissie. Volgens het voorstel hoeven we pas in 2050 te voldoen aan de grenswaarden voor schone lucht die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in 2021 heeft geadviseerd. Als Nederland niet ingrijpt en akkoord gaat met dit voorstel, heeft dit ingrijpende gevolgen voor kinderen, én voor de 1,2 miljoen mensen met een longziekte.

Oproep van Longfonds-directeur Michael Rutgers voor de Tweede Kamer:

Ondanks het advies van de WHO, wil de Europese Commissie pas vanaf 2030 stapsgewijs toewerken naar de nieuwe waarden. De norm die vanaf dan geldt is voor fijnstof PM2,5 en stikstofdioxide echter twee keer zo hoog als de grens die de WHO adviseert (voor fijnstof PM2,5 is dat 10 µg/m3 versus 5 µg/m3). Voor Longfonds is dit onacceptabel.

Michael Rutgers: 'Ik roep de politiek op om niet langer uit te stellen, maar daadkracht te tonen. Eis dat al in 2030 aan de WHO-advieswaarden uit 2021 wordt voldaan en niet pas in 2050. Die twintig jaar verschil is namelijk heel veel op een mensenleven. Zeker om te voorkomen dat kinderen astma krijgen en ook voor mensen met een longziekte die door vieze lucht nog zieker worden.'

12.000 mensen overlijden vroegtijdig door luchtvervuiling

Luchtvervuiling is een van de ernstigste bedreigingen van de gezondheid. Per jaar overlijden in Nederland 12.000 mensen vroegtijdig aan de gevolgen van luchtvervuiling en circa 50.000 longpatiënten belandden het afgelopen jaar één of meerdere keren in het ziekenhuis als gevolg van luchtvervuiling. Bij één op de vijf kinderen met astma heeft de ziekte te maken met luchtvervuiling. Daarin is Nederland helaas triest koploper van Europa.

Hoe gezond is de lucht bij jou?

Gezonde lucht is van levensbelang. Check wat jij inademt.

Doe de check

Gevolgen van luchtvervuiling voor de gezondheid

Luchtvervuiling veroorzaakt en verergert longziekten, (long)kanker en hart- en vaatziekten. Het risico op het ontwikkelen van een longziekte begint al in de eerste 1000 dagen van een kinderleven. Zelfs al in de baarmoeder wordt een kind blootgesteld aan luchtvervuiling. Er is een verband tussen luchtvervuiling en een verlaagd geboortegewicht. En daarmee met het ontwikkelen van astma en een verminderde longfunctie op latere leeftijd.

Integrale aanpak

Longfonds vindt dat de Tweede Kamer voorrang moet geven aan gezondheid en pleit voor een integrale aanpak. Als de doelen en maatregelen voor luchtkwaliteit worden gecombineerd met die voor stikstof en klimaat, dan werkt dat het meest effectief. Bovendien voorkomen we daarmee dat maatregelen op het ene terrein ten koste gaan van een van de andere doelen.