Hoop op een nieuw astmamedicijn

Een nieuw onderzoeksconsortium richt zich op de ontwikkeling van een kansrijk geneesmiddel tegen astma. Longfonds wil de ontwikkeling van dit mogelijke geneesmiddel versnellen. Daarom geeft het een PPS-subsidie van Health-Holland, Topsector Life Sciences & Health aan Monash University, het Leids Universitair Medisch Centrum en een start-up.

Ben Marsland

Van voedingsstof tot nieuw astmamedicijn

De veelbelovende ontdekking dat metabolieten kunnen helpen tegen allergische ontstekingen in de longen en huidallergieën werd in 2022 in Australië gedaan door professor Ben Marsland. Hij is verbonden aan het onderzoeksprogramma LONGFONDS | Accelerate, onder leiding van professor dr. Hermelijn Smits van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Metabolieten ontstaan bij het verteren van voedsel tot eenvoudige stoffen. Als voedsel door je darmen gaat, wordt het daar afgebroken door darmbacteriën. Tijdens dit proces ontstaan er verschillende stoffen, die metabolieten worden genoemd. De ontdekking van Marsland dat bepaalde metabolieten uit de darmen heftige ontstekingen in de longen kunnen onderdrukken, is in 2023 in licentie gegeven aan de nieuwe start-up Atopius Health.

Ben Marsland

'Als onze darmbacteriën veranderen, heeft dat invloed op astma.'

Ben Marsland

Vervolgonderzoek

De komende jaren zullen Ben Marsland en zijn team zich met onderzoekers van het LUMC buigen over één specifieke metaboliet. Doel is om erachter te komen hoe dit metaboliet precies werkt en om het zo effectief mogelijk te maken. Deze stap is nodig om toe te kunnen werken naar de ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel. De samenwerking met de mede op initiatief van Longfonds gelanceerde start-up Atopius Health betekent dat tegelijkertijd óók de voorbereidende stappen kunnen worden gezet om het geneesmiddel daadwerkelijk beschikbaar te maken voor patiënten.

Toekomstperspectief

Over twee jaar verwachten de samenwerkende onderzoeksteams van Monash University en het LUMC meer te kunnen zeggen te hebben over de veelbelovendheid van de metabolieten als potentiële astmamedicijn. Via Longfonds blijven mensen met een longziekte betrokken bij het onderzoek. Zo zien we erop toe dat het onderzoek patiëntgericht blijft.

Een wereld zonder longziekten

Hiervoor zet Longfonds zich in. We willen beschadigd longweefsel herstellen en longziekten voorkomen. Daarom investeren we in wetenschappelijk onderzoek.

Doneer nu
Onderzoekers in lab