Hoge wetenschapsbeurs voor astma-onderzoek

Hoogleraar kinderlongziekten van het UMCG Gerard Koppelman heeft een belangrijke subsidie toegekend gekregen. Hij krijgt de Vici-subsidie ter waarde van 1,5 miljoen euro voor onderzoek naar het vroeg opsporen van astma. Hiermee kan hij gedurende vijf jaar een vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en een eigen onderzoek opbouwen.

Gerard Koppelman

Vroege diagnose bij jonge kinderen met astma

Gerard Koppelman is in zijn studie ‘Vroege diagnose en gerichte behandeling van het ontstaan van astma bij kinderen’ op zoek naar een methode om astma bij jonge kinderen in een vroeg stadium vast te stellen. We kennen hem van de door Longfonds gesteunde PIAMA-studie. Het is nu niet mogelijk om astma in de eerste levensjaren te diagnosticeren of gericht te behandelen. Daar wil Koppelman verandering in brengen. 'We willen bij jonge kinderen (een tot drie jaar oud) onderzoeken welke factoren een indicatie zijn voor het ontstaan van astma.' In deze studie onderzoekt Koppelman of het mogelijk is om astma vroeg vast te stellen met een DNA-test van neuscellen. In een nieuwe behandeling van astma richt hij zich op luchtwegcellen die betrokken zijn bij het ontstaan van astma. 'Als we astma op jonge leeftijd kunnen vaststellen en behandelen, hopen we de ontwikkeling van de chronische luchtwegontsteking  die op latere leeftijd ontstaat, voor te zijn. Met als ultieme doel om astma te kunnen genezen in de toekomst.'

De Vici-subsidie

De Vici-financiering maakt samen met de Veni- en Vidi-beurzen deel uit van het NWO-Talentprogramma. Binnen het Talentprogramma zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderwerp voor financiering in te dienen. Op deze manier stimuleert NWO nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek. NWO selecteert onderzoekers op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting.