Kinderlongarts Ismé de Kleer: ‘Luchtvervuiling is echt een maatschappelijk probleem’

“Iedere keer als er veel vervuiling in de lucht zit, wordt Noëlle hier opgenomen. En Noëlle is niet het enige patiëntje dat vanwege vieze lucht in het ziekenhuis belandt. Dit is echt een maatschappelijk probleem.” Ismé de Kleer is kinderlongarts in het Sint Franciscus Gasthuis in Rotterdam. Samen met een brede coalitie (kinder)longartsen, huisartsen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, artsen maatschappij en gezondheid, andere zorgverleners, milieugezondheidskundigen én wetenschappers doet ze een dringende oproep aan het aanstaande kabinet: ‘Geef onze kinderen gezonde lucht. Want de gezondheidsgevolgen van luchtvervuiling voor kinderen zijn enorm.’

Kinderlongarts Ismé de Kleer

‘Vieze lucht maakt kinderen ziek. Dat begint vaak al in de baarmoeder. Kinderen die in de Randstad opgroeien, blijken een lagere longfunctie te hebben. Ik zie die patiëntjes vrijwel dagelijks op mijn poli. Noëlle’s situatie is vrij uitzonderlijk, maar er gaat een groter verhaal achter schuil. Want voor duizenden Nederlandse kinderen met astma is luchtvervuiling een groot probleem. Astma is niet voor niets de meest voorkomende chronische ziekte bij kinderen.’

‘Ouders zijn zich er vaak te weinig van bewust hoe groot de invloed is van luchtvervuiling op de gezondheid van hun kinderen. Ga maar na: je longen groeien nog door tot na je twintigste, ze zijn dus heel kwetsbaar. Kinderen hebben een hogere ademhalingsfrequentie en ademen dus meer luchtvervuiling in. Fijnstof bijvoorbeeld, dat over een kleinere oppervlakte in de longen terechtkomt. Met alle mogelijke gevolgen van dien. Dat weten we uit onderzoek en dat zie ik als kinderlongarts.’

Machteloos gevoel

‘Als kinderlongarts doe je er alles aan om je patiëntjes een zo normaal mogelijk leven te geven. Ondanks hun longziekte. Ook bij Noëlle proberen we er met elkaar voor te zorgen dat de omstandigheden waarin ze leeft zo goed mogelijk zijn. Dat vereist heel veel geduld en aanpassingsvermogen van Noëlle en haar omgeving. Dat is al niet makkelijk. Maar bij kinderen zoals Noëlle sta je met de rug tegen de muur. Want die luchtvervuiling, daar heb je gewoon geen invloed op. Dat geeft een machteloos gevoel.”

Het manifest voor gezonde lucht

“Met volle overtuiging steun ik dit manifest. Laat onze kinderen vrij ademen. Nu en in de toekomst. Ik hoop dat iedereen zich meer bewust wordt van het effect van luchtvervuiling op kinderlongen. Minder luchtvervuiling kan luchtwegaandoeningen gewoon voorkomen. En dat moeten we samen doen, iedereen kan daar op zijn of haar manier aan bijdragen.”

Steun net als kinderlongarts Ismé de Kleer ook het manifest!