Longfonds: aangescherpte WHO-advieswaarden moeten nieuwe maatstaf zijn voor luchtkwaliteit

Zojuist heeft de World Health Organization (WHO) de nieuwe, aangescherpte advieswaarden voor luchtkwaliteit bekendgemaakt. Longfonds is heel blij met dit langverwachte aangescherpte advies. De nieuwe WHO-waarden laten zien hoe ongezond de huidige luchtkwaliteit eigenlijk is.

Kind stept

Sneller en ambitieuzer Schone Lucht Akkoord

De aangescherpte advieswaarde voor fijnstof (PM2.5) is gehalveerd (was 10, is nu 5) en voor stikstofdioxide (NO2) is de advieswaarde nu 10 (was 40). Longfonds vindt dat deze aangescherpte waarden de nieuwe maatstaf moeten zijn voor onze gezondheid.

De nieuwe WHO-advieswaarden laten zien dat er nog enorme winst valt te behalen voor onze gezondheid. Elke verbetering van de luchtkwaliteit levert gezondheidswinst op, zelfs op plekken waar de lucht al relatief 'schoon’ is. Wij willen dat Nederland deze nieuwe advieswaarden gaat gebruiken als richtlijn voor ambitieus beleid. Longfonds roept demissionair staatssecretaris Steven van Weyenberg van Infrastructuur en Waterstaat op om de nieuwe WHO-advieswaarden per direct leidend in het Schone Lucht Akkoord te laten zijn.    

Vaker astma bij kinderen  

Schadelijke stoffen in de lucht zijn niet alleen ongezond bij hoge blootstelling. Ook bij lage waarden zijn er al belangrijke negatieve gezondheidseffecten. Mensen met een longziekte en kinderen zijn daarbij extra kwetsbaar voor de gevolgen van blootstelling aan luchtvervuiling.  

Kinderen die opgroeien in gebieden met vervuilde lucht, ontwikkelen vaker astma. Bij 1 op de 5 kinderen met astma in Nederland is het ontstaan van de ziekte gerelateerd aan blootstelling aan stikstofdioxide. Nederland is hierin triest koploper van Europa. Astma is de meest voorkomende chronische ziekte bij kinderen.  

Kansenongelijkheid begint al in de eerste 1000 dagen

Houtstokende buren, wonen nabij een drukke weg of een andere vervuilingsbron maken dat kinderen met astma regelmatig benauwd zijn, ze meer medicijnen moeten gebruiken en vaker astma-aanvallen krijgen. Hierdoor ontstaat ongelijkwaardigheid tussen kinderen. Een kind met astma heeft namelijk geen gelijke kans om een leven te leiden zoals alle kinderen: met naar school gaan, buiten spelen of zwemles. 

Het risico op het ontwikkelen van een longziekte begint al in de eerste 1000 dagen van een kinderleven. Zelfs in de baarmoeder wordt een kind blootgesteld aan luchtvervuiling. Er is een verband tussen luchtvervuiling en een verlaagd geboortegewicht. En daarmee met het ontwikkelen van astma en een verminderde longfunctie op latere leeftijd. Er zijn ook aanwijzingen voor een relatie tussen vieze lucht en een verminderde longontwikkeling.  

Manifest ‘Geef Kinderen Gezonde Lucht’: dringende oproep aan nieuw kabinet

Ook in de komende kabinetsperiode kan al gezondheidswinst worden behaald, door een nieuwe impuls te geven aan gezonde lucht. Daartoe roepen we – samen met (kinder)longartsen, longverpleegkundigen, milieuartsen en wetenschappers – op in het Manifest ‘Geef Kinderen Gezonde Lucht’. We willen dat de noodzaak van het realiseren van gezonde lucht wordt verbonden met de opgaven voor bijvoorbeeld klimaat, energietransitie en stikstofproblematiek. Waar beslissingen worden genomen over beleidsvoorstellen en wetgeving ten aanzien van klimaat-, energie- of stikstofopgaven, moeten de effecten op luchtkwaliteit en gezondheid worden meegewogen. Vanuit gezonde lucht is het belangrijk om te komen met aanvullende, effectievere maatregelen en innovatieve oplossingen die de lucht aanzienlijk gezonder maken.  

Longfonds wil dat Nederland de nieuwe advieswaarden voor luchtkwaliteit van de WHO gaat hanteren als richtlijn voor ambitieus beleid. Laat onze kinderen – nu en in de toekomst – vrij ademen. Daar hebben ze recht op. Zie hiervoor onze oproep aan het nieuwe kabinet.