Doneer nu Gratis magazine

Asbestose

Veel mensen zijn in het verleden in Nederland met asbest in aanraking geweest. Het inademen van asbestvezels kan leiden tot asbestose, waabij het longweefsel beschadigd is door het inademen van asbest. 

Asbestose is een stoflongziekte. Uw arts noemt dit ook wel pneumoconiose. Er is sprake van zogenaamde bindweefselvorming in de longen. Dit betekent dat de wanden van de longblaasjes steeds dikker worden, waardoor het moeilijker wordt om genoeg zuurstof binnen te krijgen. Dat heet longfibrose en is een gevolg van blootstelling aan asbest.  Door asbestose bent u kortademig en kunt u last hebben van een droge hoest. Naarmate de ziekte verder vordert, treedt er zuurstoftekort in het bloed op, zoals blauwzucht (cyanose). Het leidt tot een verhoging van de bloeddruk in de longen (pulmonale hypertensie), wat tot hartfalen kan leiden. Helaas is genezen van deze ziekte niet mogelijk. 

Andere ziekten die door asbest kunnen ontstaan zijn mesothelioom (longvlieskanker/asbestkanker) of longkanker. 

Asbestslachtoffers Vereniging Nederland

Voor meer informatie over asbestose, een luisterend oor of als graag meer wilt weten over hoe anderen met de ziekte omgaan kunt u terecht bij de Asbestslachtoffers Vereniging Nederland.

Instituut asbestslachtoffers

Mensen die door intensief en langdurig werken met asbest in Nederland de ziekte asbestose hebben gekregen, kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de overheid. Pleuraplaques komen niet voor vergoeding in aanmerking. Soms betaalt de (ex-)werkgever een schadevergoeding. In beide gevallen kunt u terecht bij het IAS. Het IAS bemiddelt ook tussen (ex-)werkgevers en (ex-)werknemers over het betalen van een schadevergoeding. Wilt u meer informatie? Ga dan naar de website van het Instituut Asbestslachtoffers. Hier vindt u tevens meer informatie over ziektes door asbest. 

Longziekten als gevolg van werk

Wat gebeurt er als u door uw werk een longziekte krijgt? Uw leven verandert voorgoed. Met dit boekje vragen we aandacht voor betere werkomstandigheden. Zodat niemand ziek wordt van werk.

Lees de ervaringen van mensen met longziekten.
Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
Bellen
Bel ons op telefoonnummer (033) 43 41 212