Doneer nu Gratis magazine

Vragenlijst: een goed gesprek met uw arts

Tijdens een bezoek aan uw arts komt er veel op u af. Hoe weet u of u de juiste vragen stelt? En of u geen vragen vergeet? Deze vragenlijst is een geheugensteuntje om u te helpen in het gesprek met uw arts. U kiest uw situatie en klikt op het plusteken om een vraag toe te voegen aan uw persoonlijke lijst. U kunt deze lijst printen of naar uzelf mailen.

Wat is uw situatie?

 • Ik weet sinds kort dat ik een longziekte heb.
 • U kiest voor deze situatie als uw arts onlangs een longziekte bij u heeft vastgesteld. Vragen gaan bijvoorbeeld over uw diagnose, de behandeling die u gaat krijgen en wat u zelf kunt doen om goed met uw longziekte om te gaan.

 • Ik weet al langer dat ik een longziekte heb.
 • U kiest voor deze situatie als u al langere tijd bekend bent met uw longziekte. De afspraak met uw arts is bijvoorbeeld een controleafspraak. Vragen gaan dan bijvoorbeeld over uw klachten, uw behandeling en het omgaan met uw longziekte in het dagelijks leven.

Voeg uw vragen toe

Kies hieronder de vragen die u wilt stellen aan uw arts. Klik op het plusje om vragen toe te voegen aan uw persoonlijke vragenlijst. U kunt zoveel vragen toevoegen als u wilt.

 • diagnose

  • Verwijder
  • Verwijder
  • Verwijder
  • Verwijder
  • Verwijder
  • Verwijder
  • Verwijder
  • i Verwijder
  • i Bij een allergie reageert u op bepaalde prikkels, zoals huisdieren. Dit komt met name voor bij astma. Informatie sluiten
  • Verwijder
  • i Verwijder
  • i U heeft altijd recht op een second opinion, dat is een oordeel van een andere deskundige dan uw behandelend arts. Hiervoor heeft u een verwijzing van uw behandelend arts nodig. Informatie sluiten
  • Verwijder
  • i Verwijder
  • i Dit wordt gebruikt bij COPD en is gebaseerd op de uitslag van uw longfunctietest. Het zegt niets over hoe het met u gaat Informatie sluiten
  • Naar volgend onderwerp
  • + Vragen toevoegen
 • behandeling

  • Verwijder
  • Verwijder
  • Verwijder
  • i Verwijder
  • i Bij COPD noemen we dit een longaanval of exacerbatie. Informatie sluiten
  • Verwijder
  • Verwijder
  • i Verwijder
  • i De longverpleegkundige of praktijkondersteuner geeft meer informatie over uw ziekte en behandeling en geeft u bijvoorbeeld instructie bij inhaleren. Informatie sluiten
  • i Verwijder
  • i Dit plan heet een (individueel) zorgplan. Hierin staan onder andere welke soorten zorg u krijgt en welke afspraken u heeft gemaakt. Informatie sluiten
  • Verwijder
  • Naar volgend onderwerp
  • + Vragen toevoegen
 • medicijnen

  • Verwijder
  • Verwijder
  • Verwijder
  • Verwijder
  • Verwijder
  • i Verwijder
  • i Laat eens per jaar bij uw arts, apotheker, praktijkondersteuner of longverpleegkundige controleren of u nog op de juiste manier inhaleert om te zorgen dat uw medicijnen hun werk goed doen. Informatie sluiten
  • Verwijder
  • Naar volgend onderwerp
  • + Vragen toevoegen
 • bewegen/sporten

  • Verwijder
  • Verwijder
  • Verwijder
  • Verwijder
  • Naar volgend onderwerp
  • + Vragen toevoegen
 • roken

  • Verwijder
  • Verwijder
  • Verwijder
  • i Verwijder
  • i Een e-sigaret kan mensen die roken ondersteunen met stoppen, maar er is weinig bekend over de schadelijkheid van de e-sigaret op de lange termijn. Informatie sluiten
  • Verwijder
  • Naar volgend onderwerp
  • + Vragen toevoegen
 • longfunctietest (spirometrie)

  • Verwijder
  • Verwijder
  • Verwijder
  • Verwijder
  • Verwijder
  • Verwijder
  • Verwijder
  • Verwijder
  • Naar volgend onderwerp
  • + Vragen toevoegen
 • diagnose

  • Verwijder
  • Verwijder
  • Verwijder
  • Verwijder
  • i Verwijder
  • i U heeft altijd recht op een second opinion, dat is een oordeel van een andere deskundige dan uw behandelend arts. Hiervoor heeft u een verwijzing van uw behandelend arts nodig. Informatie sluiten
  • i Verwijder
  • i Dit wordt gebruikt bij COPD en is gebaseerd op de uitslag van uw longfunctietest. Het zegt niets over hoe het met u gaat. Informatie sluiten
  • Naar volgend onderwerp
  • + Vragen toevoegen
 • behandeling

  • Verwijder
  • Verwijder
  • Verwijder
  • i Verwijder
  • i Bij COPD noemen we dit een longaanval of exacerbatie. Informatie sluiten
  • Verwijder
  • i Verwijder
  • i De longverpleegkundige of praktijkondersteuner geeft meer informatie over uw ziekte en behandeling en geeft u bijvoorbeeld instructie bij inhaleren. Informatie sluiten
  • i Verwijder
  • i Dit plan heet een (individueel) zorgplan. Hierin staan onder andere welke soorten zorg u krijgt en welke afspraken u heeft gemaakt. Informatie sluiten
  • i Verwijder
  • i Het gebruik van extra zuurstof is een onderdeel van de behandeling van de longziekte COPD. Het kan u helpen om minder benauwd te zijn. Informatie sluiten
  • Naar volgend onderwerp
  • + Vragen toevoegen
 • medicijnen

  • Verwijder
  • Verwijder
  • i Verwijder
  • i Laat eens per jaar bij uw arts, apotheker, praktijkondersteuner of longverpleegkundige controleren of u nog op de juiste manier inhaleert om te zorgen dat uw medicijnen hun werk goed doen. Informatie sluiten
  • Verwijder
  • Verwijder
  • i Verwijder
  • i Informatie sluiten
  • Naar volgend onderwerp
  • + Vragen toevoegen
 • bewegen/sporten

  • Verwijder
  • Verwijder
  • Verwijder
  • Verwijder
  • Naar volgend onderwerp
  • + Vragen toevoegen
 • voeding

  • Verwijder
  • Verwijder
  • Verwijder
  • Verwijder
  • Naar volgend onderwerp
  • + Vragen toevoegen
 • roken

  • Verwijder
  • Verwijder
  • Verwijder
  • i Verwijder
  • i Een e-sigaret kan mensen die roken ondersteunen met stoppen, maar er is weinig bekend over de schadelijkheid van de e-sigaret op de lange termijn. Informatie sluiten
  • Verwijder
  • Naar volgend onderwerp
  • + Vragen toevoegen
 • longfunctietest (spirometrie)

  • Verwijder
  • Verwijder
  • Verwijder
  • Verwijder
  • Verwijder
  • Verwijder
  • Verwijder
  • Verwijder
  • Naar volgend onderwerp
  • + Vragen toevoegen
 • (problemen met)gevoelens en gedachten

  • Verwijder
  • Verwijder
  • Verwijder
  • Verwijder
  • Verwijder
  • Naar volgend onderwerp
  • + Vragen toevoegen
 • laatste levensfase

  • Verwijder
  • Verwijder
  • Verwijder
  • Verwijder
  • Verwijder
  • Naar volgend onderwerp
  • + Vragen toevoegen
Longfonds

Vragenlijst: een goed gesprek met uw arts

Het is belangrijk u goed voor te bereiden op het gesprek met uw arts. Deze vragenlijst is daarbij een hulpmiddel. Gebruik vakjes aan de rechterkant om de beantwoorde vragen af te vinken.

Mijn persoonlijke vragenlijst

Heeft u alle vragen toegevoegd die u wilt stellen? Mist u nog vragen? U kunt deze nog toevoegen. U kunt vragen hier eventueel ook weer verwijderen.

Mijn aantekeningen

Mail of print uw vragenlijst

Mail de vragenlijst

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
Bellen
Bel ons op telefoonnummer (033) 43 41 212