Zeker van je fysiotherapie en oefentherapie

Fysiotherapie en oefentherapie vallen onder de “paramedische zorg” net zoals logopedie, dieetadvies (diëtetiek) en ergotherapie. De kosten van paramedische zorg in de basisverzekering komen ten laste van het eigen risico (minimaal €385,-).

Zorgverzekering, spaarvarken en stethoscoop

Fysiotherapie en oefentherapie zijn gericht op de behandeling van lichamelijke klachten door bijvoorbeeld een ziekte, ongeval, operatie of aangeboren afwijking. Voor mensen met een longziekte, zoals COPD is fysiotherapie en oefentherapie belangrijk voor het behouden of verbeteren van fysieke capaciteit en/of activiteit. En de therapeut richt zich op het adembewegingsapparaat. Hierdoor verbetert de kwaliteit van leven en wordt het risico op een longaanval (met eventuele ziekenhuisopname) minder groot. 

Therapie bij diffuse interstitiële longziekten

Bij interstitiële longziekten gaat het om bronchiëctasieën, interstitiële longziekten zoals longfibrose, sarcoïdose of EAA (extrinsieke allergische alveolitis). Bij deze ziekten gelden de volgende voorwaarden voor oefen- en fysiotherapie:

  • Diffuse interstitiële longaandoeningen worden vergoed indien er sprake is van ventilatoire beperking of diffusiestoornis.
  • Fysiotherapie en oefentherapie tot 18 jaar wordt vergoed uit de basisverzekering. Wel is een verwijzing van de huisarts of longarts nodig.
  • De aandoeningen die fysiotherapeuten of oefentherapeuten mogen behandelen binnen de basisverzekering bij patiënten vanaf 18 jaar, staan opgesomd in het zogenoemde 'besluit zorgverzekering'.
  • Je hebt een verwijzing van je arts nodig.
  • Let op! Het eigen risico is elk jaar opnieuw van toepassing.
  • Vergoeding van de fysiotherapie en oefentherapie vanuit de basisverzekering is mogelijk vanaf de 21ste behandeling. De eerste 20 behandelingen moet je dus (eenmalig) zelf betalen óf kunnen eventueel uit de aanvullende verzekering worden vergoed, als je die voor fysiotherapie en oefentherapie hebt afgesloten (kijk daarvoor in de voorwaarden van je aanvullende polis).

Therapie bij astma

Mensen van 18 jaar en ouder met astma krijgen geen fysiotherapie uit de basisverzekering vergoed. Mogelijk kan hiervoor wel een aanvullende verzekering worden afgesloten. 

Therapie bij COPD

Voor mensen met COPD geldt dat je fysiotherapie en oefentherapie vanuit de basisverzekering vergoed krijgt vanaf de eerste behandeling als je COPD met Gold stadium 2 of hoger hebt. Het aantal behandelingen dat je krijgt hangt af van de categorie waarin je bent ingedeeld en of je in het eerste behandeljaar zit of in de onderhoudsfase (vanaf het 2e jaar en verder). Je kunt je behandelend fysiotherapeut of arts vragen in welke categorie (A, B1, B2, C, D) je valt, en wat dit betekent voor het aantal behandelingen.
Je hoeft niet altijd in dezelfde categorie te blijven. Dit kan veranderen afhankelijk van het verloop van je COPD. Je hebt een verwijzing nodig en elk jaar moet je het eigen risico betalen.

Gratis adviesgesprek

Voor advies op maat in jouw situatie, kun je contact opnemen met Alpina (voorheen Heilbron) via 088 – 121 02 12. Of stuur een mail naar: longfonds@alpina.nl.

Lees meer

Niet altijd vergoed

Let op! Niet alle behandelingen worden vergoed. Er vindt geen vergoeding plaats van behandelingen die niet als fysiotherapie of oefentherapie beschouwd worden. Voorbeelden hiervan zijn (medische) fitness en sportmassage.

Tip: check het contract

Vraag of je fysiotherapeut een contract heeft met je zorgverzekeraar en of je behandeling door je verzekeraar vergoed wordt. 
Meer informatie kun je ook vinden op de patiëntenwebsite van de fysiotherapeuten en oefentherapeuten.

Meld je probleem!

Wil je een melding doen over problemen met je (vergoeding van) fysiotherapie, vul dan het formulier in op: Meldpunt longzorg. Bij ‘onderwerp’ kun je kiezen voor fysiotherapie/bewegen.

Meer lezen over je zorgverzekering?

Lees op onze overzichtspagina de informatie die je nodig hebt.

Ga terug naar de overzichtspagina
Zorgverzekering, spaarvarken en stethoscoop