Gezond werken met stoffen

Klachten van een bestaande longziekte, zoals COPD of astma, kunnen verergeren door blootstelling aan stoffen op het werk. Ook kun je een beroepslongziekte door je werk krijgen, zoals stoflongen (silicose) door werken in de bouw.

Henri Willems, blootgesteld aan gevaarlijke stoffen tijdens het werk

Herken de signalen

Vaak weten mensen niet dat ze risico’s lopen op hun werk. Je longen gaan langzaam achteruit en pas jaren later heb je door wat er aan de hand is. Het is belangrijk om er op tijd bij te zijn.

Wat kunnen de eerste signalen zijn?

  • Aanhoudende verkoudheidsklachten
  • Aanhoudend hoesten
  • Aanhoudende en onverklaarbare vermoeidheid
  • Heb je te maken met stoffen op het werk en heb je last van klachten? Ga dan naar je bedrijfsarts en huisarts!

Stoffen op het werk

Longziekten kunnen ontstaan of verergeren door giftige stoffen, zoals lasdampen of asbest. Maar ook stoffen die onschuldig lijken kunnen invloed hebben op je longen, zoals pollen in de paprikateelt, meelstof in bakkerijen, schoonmaakmiddelen, (haar)verf, kleurstoffen, houtstof en graanstof. Dit zijn maar een paar voorbeelden, er zijn veel meer stoffen die je longen kunnen prikkelen. Je kunt jezelf beschermen voor blootstelling aan stoffen. Je werkgever en/of bedrijfsarts is verplicht je hierover te adviseren vanuit de Arbowet en ervoor te zorgen dat je gezond kunt werken. Lees op de website van nvab meer over astma en COPD en werk.

Werk en longen check

Met de Werk en Longen check kun je testen of je werkplek invloed heeft op je longen en zien hoe je jezelf beschermt tegen schadelijke stoffen.

Doe de check

Beroepslongziekte

Een beroepslongziekte is een aandoening die in hoofdzaak het gevolg is van werk. Naast gezondheidsschade, kunnen beroepslongziekten ook andere gevolgen hebben, zoals productiviteitsverlies en de noodzaak tot aanpassing van de werkplek of functie. In het ergste geval wordt iemand arbeidsongeschikt. Ook kan een beroepsziekte voor werknemers en werkgevers tot financiële schade en in bepaalde gevallen tot forse juridische claims leiden.

Vermoed je dat je beroepslongziekte hebt, bespreek dit dan met je bedrijfsarts en/of longarts. De arbodienst of bedrijfsarts die een beroepslongziekte constateert, is wettelijk verplicht deze te melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Longartsen kunnen mensen met werkgerelateerde longziekten verwijzen naar een gespecialiseerde polikliniek.

Gratis LONGWIJZER

Ontvang nu 2x ons magazine met:
✔ ervaringen van anderen
✔ tips over omgaan met je ziekte
✔ ontwikkelingen in onderzoek

De verzending stopt automatisch.

Ja, ik wil LONGWIJZER ontvangen
Twee magazines LONGWIJZER