Doneer nuBestel gratis
Strijd mee met het Longfonds - Duur: 01:11 Strijd mee voor gezonde lucht en gezonde longen

Resultaten

Al sinds 1959 is de missie van het Longfonds: een wereld zonder longziekten. In die tijd hebben we veel bereikt.

JAARVERSLAG EN JAARREKENING

We verantwoorden graag hoe we werken. Elk jaar doen we dat in ons Jaarverslag en onze Jaarrekening.

2016 was voor het Longfonds een jaar van verandering en vernieuwing.  Alles hierover leest u in ons jaarverslag. Met uw steun hebben we veel van onze, vaak innovatieve, doelen kunnen realiseren en een mooie basis gelegd voor een toekomstbestendig Longfonds.  We zijn trots op de regierol die we kunnen nemen rondom onze wetenschappelijke dromen – bescherming van astma en reparatie van beschadigd longweefsel. We zijn trots op het feit dat duizenden mensen hun adem inhielden voor longonderzoek. We zijn blij met een motie voor een Nationaal Luchtplan. We zijn blij dat scholen kiezen rookvrij te worden. De impact van ons werk is voelbaar. Dit dankzij de steun van onze trouwe donateurs, leden, opbrengsten uit nalatenschappen, samenwerking met het bedrijfsleven, evenementen en acties van particulieren en steun van de VriendenLoterij.  Maar ook de duizenden vrijwilligers die zich zowel landelijk als op lokaal niveau inzetten om verschil te maken voor mensen met een longziekte. Maar we zijn er nog niet, ieders steun blijft van onschatbare waarde voor een wereld zonder longziekten. Met die strijd gaan we in 2017 vol vertrouwen door!

Jaarverslag en jaarrekening 2016

Jaarverslag en jaarrekening patiëntenvereniging 2016

Embed deze infographic
Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
Bellen
Bel ons op telefoonnummer (033) 43 41 212
E-mail
Stel uw vraag via email service@longfonds.nl