Help mee Bestel gratis
Bedankt voor uw steun afgelopen jaar - Duur: 01:22 Bekijk welke prachtige resultaten wij in 2018 behaalden.

Resultaten

Al sinds 1959 is de missie van het Longfonds: een wereld zonder longziekten. In die tijd hebben we veel bereikt.

Jaarverslag en jaarrekening

We laten graag zien welke impact we met elkaar bereiken. Elk jaar doen we dat in ons Jaarverslag en onze Jaarrekening.

Het jaar 2017 gaat de geschiedenisboeken in als het ‘jaar van de fusie’. De fusie van het Longfonds als goede doelen organisatie en het Longfonds als patiëntenorganisatie. Natuurlijk waren we al bijna één, maar formeel nog niet. We vonden het al vanzelfsprekend dat mensen met een longziekte altijd betrokken zijn bij wat we doen. Nu is het statutair ook zo. En we hebben een bijzondere en nieuwe manier van invloed geven. Naast een Raad van Toezicht, met een meerderheid van zetels namens mensen met een longziekte, zijn sinds dit jaar ook Meedenkgroepen actief. Ervaringsdeskundigen die op inhoud strategisch meedenken over de ontwikkelingen ten aanzien van zorg, onderzoek, vrijwilligers & patiëntenparticipatie, preventie en governance. En die zijn ook statutair verankerd.

Het is op meer manieren een jaar van transitie geweest. Van de oude manier van ‘financieel mogelijk maken’ van ons werk, zoekend naar nieuwe mogelijkheden. Van fondsenwerving naar werken aan impact voor mensen met longziekten en mensen die longziekten kunnen krijgen. Van het financieren van onderzoek, naar een nieuwe manier om met internationaal onderzoek het verschil te maken via ons concept Longfonds | Accelerate. Van het werken met vrijwilligers in de regio, naar het gezamenlijk realiseren van lokale impact.

Er is heel veel aandacht en waardering voor onze strijd voor Gezonde Buitenlucht en voor onze stappen op weg naar de Rookvrije Generatie. Onderwerpen die beiden in het Regeerakkoord kwamen door onze gezamenlijke lobby. En nu we het er toch over hebben: we hebben een radicale keuze gemaakt voor het samenwerken met alle relevante partners op ieder onderwerp dat van belang is. Zoals de samenwerking met Long Alliantie Nederland rondom het zorgpad COPD. Het doel is om mensen met COPD die een longaanval krijgen, uit het ziekenhuis te houden. Want als ze daar eenmaal belanden, is er een aanzienlijke kans dat ze binnen twee jaar overlijden. Dat kan worden voorkomen door een goede organisatie van de zorg, samen met de patiënt.

We schatten in dat de transitie halverwege is. We moeten nog veel verder ontwikkelen. Alleen dan kunnen we echt duurzaam van meerwaarde zijn voor de maatschappij waarin mensen met longziekten onze spil vormen. Wij willen graag zorgen voor mensen met longziekten, maar we willen ook graag dat minder mensen longziekten krijgen en dat mensen met longziekten mede door ons een beetje gelukkiger worden. Alleen dan hebben we nóg meer meetbare en merkbare positieve impact op de levens van mensen. Daar gaat het ons om.

Jaarverslag en jaarrekening 2017

Embed deze infographic
Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
Bellen
Bel ons op telefoonnummer (033) 43 41 212