Help mee Bestel gratis

UMCG - Centrum voor Revalidatie Beatrixoord

Er zijn in Nederland verschillende behandelcentra waar u terecht kunt voor longrevalidatie. Met deze informatie weet u wat u kunt verwachten van de longrevalidatiebehandeling. Dit kan u helpen om een keuze te maken voor een behandelcentrum.

UMCG - Centrum voor Revalidatie (gespecialiseerd longcentrum)
Locatie Beatrixoord 
Dilgtweg 5, 9751 ND Haren 
t (050) 361 61 61 Website 

Aantal mensen dat per jaar in dit behandelcentrum longrevalidatie volgt.

Het aantal mensen met longziekten dat jaarlijks behandeld wordt zegt iets over de ervaring die het centrum heeft met longrevalidatie. De meeste behandelcentra in Nederland behandelen tot 50 mensen met longziekten per jaar.

In UMCG - Centrum voor Revalidatie (CvR) Locatie Beatrixoord  worden jaarlijks meer dan 150 mensen met longziekten behandeld.

Is de longrevalidatie in dagbehandeling of wordt u opgenomen?

De longrevalidatie kan in dagbehandeling zijn (poliklinisch). Dit wil zeggen dat u een aantal maal per week het behandelcentrum bezoekt. Na de behandeling gaat u weer naar huis. Bij een klinische behandeling wordt u opgenomen en verblijft u langer in het behandelcentrum. Vaak kunt u in het weekend naar huis.

In UMCG - Centrum voor Revalidatie (CvR) Locatie Beatrixoord wordt de longrevalidatiebehandeling zowel poliklinisch als klinisch aangeboden.

Hoeveel weken duurt de longrevalidatie en hoe vaak per week is de behandeling?

Een longrevalidatieprogramma duurt in ieder geval acht weken. Bij de meeste instellingen duurt de behandeling tussen acht en twaalf weken. Alle longrevalidatieprogramma’s zijn in ieder geval twee maal per week. Sommige praktijken hebben meer bijeenkomsten per week. Dit is ook afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

In UMCG - Centrum voor Revalidatie (CvR) Locatie Beatrixoord  duurt de longrevalidatie gemiddeld 8-12 weken en wordt u meestal 5 maal per week behandeld.

Is de behandeling samen met andere mensen met een longziekte?

Hoewel de behandeling speciaal voor u wordt gemaakt, oefent u veel in een groep. Vaak bestaat de behandeling zowel uit het oefenen met anderen in een groep als uit sessies waarbij u alleen met een zorgverlener aan het werk gaat.

In UMCG - Centrum voor Revalidatie (CvR) Locatie Beatrixoord krijgt u uw behandeling zowel in een groep als alleen.

Welke zorgverleners zijn bij uw longrevalidatie betrokken?

Er zijn vaak verschillende deskundigen betrokken bij uw longrevalidatie. Allemaal hebben ze andere kennis en ervaring. Gezamenlijk kunnen ze u de beste zorg geven. Er is altijd een fysiotherapeut en een longarts betrokken bij uw behandeling.

In UMCG - Centrum voor Revalidatie (CvR) Locatie Beatrixoord zijn de volgende zorgverleners betrokken bij uw longrevalidatie:

 • Longarts
 • Verpleegkundige
 • Psycholoog
 • Fysiotherapeut
 • Bewegingstherapeut
 • Activiteitentherapeut
 • Creatief therapeut
 • Maatschappelijk werker
 • Diëtist
 • Psychiater
 • Sociotherapeut
 • Casemanager
 • Nazorgcoordinator
 • Longverpleegkundigen 
 • Ergotherapeut
Wat leert u tijdens de longrevalidatie?

Elk longrevalidatieprogramma heeft bepaalde onderwerpen waar u meer over leert. Zo leert u beter met uw longziekte omgaan. Tijdens de behandeling leert u bijvoorbeeld meer over medicijnen, ademhaling, omgaan met uw longziekte en omgaan met energie.

In UMCG - Centrum voor Revalidatie (CvR) Locatie Beatrixoord leert u meer over:

 • Ondersteuning bij het accepteren van uw ziekte: zoals gesprekken en (gedrags)training
 • Ademhaling en ontspanning
 • Gebruik van medicijnen
 • Wat kunt u zelf doen om goed om te gaan met uw longziekte (zelfmanagement) bv advies over uw levensstijl en het voorkomen van longaanvallen (exacerbaties).
 • Trainen en bewegen
 • Voeding (instructie, begeleiding, gewicht)
 • Omgaan met energie (energiemanagement)
 • Informatie over longziekten
 • Prikkels verwijderen uit uw omgeving (saneren
 •  Informatie voor uw partner
 • Stoppen met roken)
 • Aan het werk blijven met een longziekte (arbeidsparticipatie)
 • Seksualiteit
 • Omgaan met zuurstof
 • Reizen
 • Omgaan met stress
 • Geestelijk in balans
 • Communicatie met arts en andere hulpverleners
 • Hoe u naar uw ziekte kijkt en erover denkt (ziekteperceptie en cognities)
 • Hoe u zich kunt aanpassen met uw longziekte (adaptatie)
 • Hoe u met uw ziekte omgaat (coping)
 • Individuele begeleiding psycholoog
Als de behandeling is afgerond, hoe gaat het dan verder?

Nadat u de longrevalidatie heeft afgerond is het belangrijk dat u verdere ondersteuning krijgt (nazorg). Bijvoorbeeld met beweegoefeningen thuis of telefonisch contact over hoe het met u gaat.

In UMCG - Centrum voor Revalidatie (CvR) Locatie Beatrixoord bestaat de nazorg uit:

 • Begeleid sporten bij de fysiotherapeut
 • Meegeven van oefeningen
 • Telefonisch contact
 • Bespreken (beweeg)mogelijkheden in de eigen omgeving
 • Speciale nazorg COPD groepen Gold 3/4 in de 4 noordelijke provincies

Omgaan met energie

Moe zijn en minder energie hebben: Voor veel mensen met een longziekte is dit herkenbaar en lastig om mee om te gaan. Hoe zorgt u dat u genoeg energie overhoudt voor leuke dingen? 

Bestel gratis het boekje met tips
Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
Advieslijn
Voor persoonlijk advies bel: 0900 227 25 96 (€ 0,50 per gesprek)
of per e-mail
Ontmoet elkaar
Kom in uw buurt in contact met anderen met een longziekte.
Longforum
Deel uw ervaringen of stel uw vraag aan een longarts. Longforum.nl