Volgende cruciale stap op weg naar oplossingen

Longfonds heeft in 2019 het investeringsfonds LungHealth opgericht en zet daarmee een cruciale stap in het realiseren van oplossingen voor longpatiënten. LungHealth heeft het doel om kansrijke resultaten uit wetenschappelijk onderzoek door te ontwikkelen naar (op de markt verkrijgbare) producten die longziekten voorkomen of genezen. En dat is hard nodig. Want er zijn 1,2 miljoen Nederlanders met een ongeneeslijke longziekte en dit aantal blijft groeien.

logo LungHealth

Longfonds wil dat er echte oplossingen komen voor mensen met een longziekte. ‘We maken (inter)nationaal onderzoek mogelijk en nemen de regie op de vervolgstappen die nodig zijn om gevonden wetenschappelijke doorbraken daadwerkelijk als oplossing bij de patiënt te brengen,’ zegt Michael Rutgers, directeur van Longfonds en initiatiefnemer van LungHealth. Longfonds financiert al 60 jaar onderzoek. In 2018 werd het programma LONGFONDS | Accelerate gelanceerd, om door internationale krachtenbundeling een medische doorbraak te versnellen.

‘Onderzoekers doen geweldig werk, maar als zij hun bevindingen gepubliceerd hebben, gaan ze weer verder met wetenschap. Ze hebben weinig mogelijkheden om hun vindingen naar de markt te brengen. Daarvoor zijn partijen nodig die verstand hebben van het maken en op de markt brengen van geneesmiddelen en andere (medische) producten. Helaas zijn er in het longenveld nog weinig marktpartijen bezig met deze vertaalslag naar concrete producten. Daarom hebben wij het sociaal investeringsfonds LungHealth opgericht.’

Betaalbare zorg

Het Fair Medicine principe is voor Longfonds een belangrijk uitgangspunt: betaalbare zorg waar niemand rijk van wordt want eventuele opbrengsten moeten opnieuw geïnvesteerd worden. LungHealth gaat er zelfstandig voor zorgen dat er ondernemingen komen die de doorontwikkeling van vindingen van de onderzoekstafel naar de markt waar kunnen maken. Door onderzoekers en mogelijke investeerders samen te brengen in nieuwe ondernemingen. Longfonds blijft zich richten op het aanjagen van nieuw wetenschappelijk onderzoek.

Longen repareren

De doelstelling heeft Rutgers helder. ‘Als er binnen zeven jaar drie patenten zijn vastgelegd en zijn doorontwikkeld met mogelijke oplossingen voor longreparatie of het voorkomen van astma, dan hebben we het goed gedaan.' Rutgers voorziet dat de huidige generatie vijftigers nog meemaakt dat er een mogelijkheid komt om longcellen echt te repareren bij COPD-patiënten. ‘Ik verwacht met alle nieuwe  ontwikkelingen, dat we binnen zeven jaar de eerste onderzoeken bij mensen zullen zien.'