Aantonen dat ‘boerderijmelk’ ons immuunsysteem doeltreffend traint

“We willen bewijzen dat we met zo min mogelijk bewerkte melk het ontstaan van astma vóór kunnen zijn.”

Prof.dr. Erika von Mutius - Ludwig-Maximilians-Universität München

Prof.dr. Erika von Mutius

Speciale boerderijmelk voor honderden jonge kinderen

De Accelerate-onderzoekers in München hebben een minimaal bewerkte, biologische ‘boerderijmelk’ ontwikkeld, waarin de beschermende werking van rauwe koemelk is behouden. Honderden jonge kinderen zullen deze speciale boerderijmelk de komende jaren drinken. De kinderen doen mee vanaf het moment dat ze zes maanden oud zijn tot de dag van hun derde verjaardag. Ze worden gedurende de looptijd van het onderzoek vergeleken met kinderen die gewone melk krijgen. De onderzoekers kijken naar luchtweginfecties, allergieën en eczeem op de leeftijd van drie jaar en naar astma op de leeftijd van vijf jaar.

Bescherming bewijzen is een medische doorbraak

Dankzij de honderden jonge gezinnen die mee willen werken aan dit onderzoek, hebben we mogelijk  binnen enkele jaren het bewijs in handen dat een melkproduct een aanzienlijk aantal kinderen kan beschermen tegen astma en allergieën. Zodra dit bewijs er is, is de basis gelegd voor een behandeling tegen astma. Dan kunnen we nieuwe stappen zetten om deze beschermende behandeling markt gereed te maken.

Wereldwijde impact

Op basis van hun vooronderzoek verwachten de Accelerate-onderzoekers dat de ‘boerderijmelk’ 10-15% van de kinderen beschermt tegen astma. Omdat het wereldwijd om heel veel kinderen gaat, hebben deze percentages een enorme impact. Een kleine rekensom voor Nederland: als de speciale boerderijmelk al in 2010 beschikbaar was geweest, dan hadden we tussen 2010 en 2020 ongeveer 19.000 kinderen kunnen beschermen tegen astma (uitgaande van een beschermend effect bij 10% van de totale groep opgroeiende kinderen).

Melktransport

Een blik achter de schermen van de grote operatie

Dit onderzoek, waaraan honderden jonge gezinnen vrijwillig deelnemen, vraagt een enorme logistiek en een intensieve begeleiding door de betrokken onderzoeksverpleegkundigen. Er komt een heuse melkboer aan te pas die de gekoelde dagverse melk rondbrengt. Een deel van de gezinnen krijgt de speciale boerderijmelk, het andere deel krijgt ‘gewone’ supermarktmelk. In het belang van het onderzoek weten de deelnemende gezinnen niet welk melkproduct ze ontvangen. Op de derde verjaardag van de kinderen stopt de melklevering. Tegen die tijd hebben honderden kinderen elk honderden liters dagverse melk gedronken…

Meisje drinkt melk

Verpleegkundigen zijn cruciaal voor succes van de studie

Twee onderzoeksverpleegkundigen zijn aan de slag om jonge gezinnen te vinden, te begeleiden en testen uit te voeren. Zij zijn actief in kraamklinieken om informatie over het onderzoek te verstrekken, brengen huisbezoeken aan alle deelnemende gezinnen en testen de kinderen elk halfjaar tijdens een bezoek aan de arts. Tijdens dit bezoek wordt bloed afgenomen en worden neus- en darmsamples verzameld. Zodra de kinderen vijf jaar zijn, kunnen we vaststellen hoeveel kinderen astma hebben ontwikkeld en hoeveel kinderen dankzij de speciale boerderijmelk beschermd zijn tegen astma.

Steun dit kansrijke onderzoek

Dankzij deze studie met honderden jonge kinderen kunnen we aantonen dat een speciaal melkproduct kinderen kan beschermen tegen astma. Zo maken we de weg vrij naar een behandeling die astma bij heel veel kinderen kan voorkomen! Maakt u dit onderzoek met ons mogelijk? Ga samen met ons voor een wereld zonder astma.

Doneer nu

Andere onderzoeksprojecten binnen de boerderijmelk strategie

Binnen de veelbelovende boerderijmelk strategie om astma bij kinderen te voorkomen, willen we ook precies weten welke stoffen in rauwe koemelk ons beschermen en ons immuunsysteem versterken. Ook werken we aan een diagnostische test waarmee artsen in de toekomst kunnen voorspellen welke kinderen voordeel hebben aan een behandeling om astma te voorkomen. Benieuwd naar de andere twee onderzoeken?

Terug naar 'De beschermende werking van boerderijmelk'