Strengere normen luchtvervuiling broodnodig

‘Als het gaat om luchtkwaliteit is Nederland in Europa het vieste jongetje van de klas’. Vandaag pleit Longfonds directeur Michael Rutgers in de Tweede Kamer voor strengere normen en veel ambitieuzere maatregelen om de lucht gezonder te maken. Eerder deze week deed hij dat ook in het programma Kassa. ‘De huidige luchtkwaliteit is simpelweg onacceptabel.’

Geef mij gezonde lucht

‘We hebben het al vaker gezegd: luchtvervuiling is voor iedereen ongezond en kan bij iedereen tot klachten leiden, maar dit geldt vooral voor de 1,2 miljoen mensen in Nederland die al een longziekte hebben. Zij ervaren dagelijks de gevolgen van de slechte luchtkwaliteit. Niet voor niets geven zij het huidige luchtbeleid een dikke onvoldoende, namelijk een 4,5. Heel logisch want mensen met COPD en Astma en andere longaandoeningen hebben al jaren evenveel gezondheidsschade door luchtvervuiling, blijkt uit onderzoek van Nivel. Het wordt maar niet beter. Dat is onacceptabel!' zegt Rutgers strijdbaar. 

Gezondheid voorop

Vandaag spreekt Rutgers tijdens het rondetafelgesprek ‘Herziening van de richtlijnen inzake luchtkwaliteit’ in de Tweede Kamer. Hij doet een dringende oproep aan de regering: ‘Nederland moet in 2030 al voldoen aan de WHO-advieswaarden uit 2021, en niet pas in 2050. Als we de juiste prioriteiten stellen, is 2030 wel degelijk haalbaar. Zet gezondheid voorop, faseer houtstook nu al uit, reduceer de intensieve veeteelt, sluit de kolencentrales, zet in op schoon vervoer en stel emissie-eisen aan de industrie. Bijna de helft van de Nederlanders maakt zich zorgen over de luchtkwaliteit in Nederland, en driekwart vindt het belangrijk dat de luchtkwaliteit in Nederland verbetert. Het wordt tijd dat het kabinet hier gehoor aan geeft.’ 

Tot slot pleit Rutgers ervoor om gezondheids-, milieu- en klimaatissues met elkaar te verbinden en integraal aan te pakken: ‘Maatregelen die de uitstoot van fijnstof, ultrafijnstof en stikstof verminderen, zijn goed voor het milieu én voor de volksgezondheid.’  

‘Blootstelling aan luchtvervuiling begint zelfs al voor de geboorte’  

Eerder deze week bracht het programma Kassa helder en krachtig in beeld hoe luchtvervuiling leidt tot gezondheidsschade. Zo pleit kinderlongarts Ismé de Kleer in de uitzending voor de jongste generatie en de kinderen die nog geboren moeten worden: ‘Blootstelling aan luchtvervuiling begint zelfs al voor de geboorte. Bij zwangere vrouwen die fijnstof inademen, komt dat fijnstof via het bloed direct bij het kind terecht. Die zwangeren hebben een verhoogde kans op vroeggeboorten. Kinderen worden geboren met een lager geboortegewicht en een lagere longfunctie. En daardoor hebben zij een verhoogde kans op astma en op latere leeftijd COPD. In Nederland heeft 5 tot 10% van de basisschoolkinderen astma. Bij één op de vijf kinderen met astma, is er bij het ontstaan van de ziekte een relatie met luchtvervuiling.’  

Kinderlongarts Isme de Kleer

‘We vinden het heel vanzelfsprekend dat het water dat uit de kraan komt schoon en veilig is. Tegelijkertijd ademen we continu lucht in die gewoon gevaarlijk voor ons is en gezondheidsschade oplevert. De overheid moet nu belangrijke beslissingen durven nemen.’

Ismé de Kleer, kinderlongarts

Kassa terugkijken

De uitzending ‘Gezondheidsschade door slechte luchtkwaliteit: voldoen de normen wel?’, is de moeite waard om terug te kijken!  

Bekijk de Kassa-uitzending
Plaatje Kassa-item 18-02-3023

Op de vlucht voor vieze lucht

José Berkhof (64) kent de gevolgen van luchtvervuiling helaas maar al te goed. Zo’n tien jaar geleden kreeg zij ernstige astma. Dagelijks spelen enorme hoestbuien en vermoeidheid haar parten. José verdiepte zich in de oorzaken van luchtvervuiling en vluchtte de hoofdstad uit naar Oostzaan. Ook daar, aan de rand van natuurgebied ‘t Twiske, blijft de luchtvluchtelinge veel last houden. ‘Nu zie ik me genoodzaakt om naar het hoge noorden te verhuizen, want alleen daar is schone lucht.’  

Lees het verhaal van José

Hoe gezond is de lucht bij jou?

De lucht is niet overal even gezond in Nederland. Met de check van Longfonds zie je hoe gezond de lucht bij jou in de buurt is. De data voor deze check komen van het RIVM.

Doe de Gezonde Lucht Check