Slechte luchtkwaliteit vergroot kans op infectie en ernstige ziekte door corona

Mogelijk zijn er honderden mensen extra overleden aan de gevolgen van het coronavirus vanwege slechte luchtkwaliteit. In gebieden waar de lucht vervuild was, liepen mensen een groter risico om te overlijden na besmetting.

Uitstoot van fabrieken

Nieuw onderzoeksrapport

Deze schokkende conclusies staan in het onderzoeksrapport over de relatie tussen luchtvervuiling en coronavirus dat het RIVM vanmiddag heeft gepubliceerd. Het onderzoek – mede uitgevoerd door de Universiteit Utrecht, Wageningen University & Research en GGD GHOR Nederland – bevestigt dat slechtere luchtkwaliteit tot luchtwegaandoeningen kan leiden, en in dit geval ook tot een COVID-19-infectie. 

‘Het is zeer te betreuren dat honderden doden door corona hadden kunnen worden voorkomen als de luchtkwaliteit in Nederland goed zou zijn geweest. Het onderzoek toont aan dat je makkelijker corona oploopt bij slechte luchtkwaliteit en dat de klachten ook erger zijn bij ongezonde lucht. Dit toont wederom aan hoe belangrijk gezonde lucht is voor de volksgezondheid. Dat wisten we al, maar toch schrikken we steeds opnieuw als de impact van luchtvervuiling zo groot blijkt te zijn', aldus Longfonds directeur Károly Illy. 

Resultaten onderzoek 

De onderzoekers concluderen dat een schone lucht belangrijk is voor de volksgezondheid. Een aantal belangrijke passages uit het onderzoek:  

  • Mensen die aan hoge concentraties luchtverontreiniging blootstonden, blijken een grotere kans te hebben om besmet te raken met het coronavirus. Ook was hierdoor de kans groter dat mensen door corona in het ziekenhuis moesten worden opgenomen omdat ze erg ziek werden. Ten slotte was de kans dat ze aan corona stierven groter. 
  • Er stierven tot 1 februari 2021 rond de 22.500 mensen door corona. In de regio’s waar de luchtkwaliteit slechter was dan gemiddeld in Nederland, hadden in totaal 400 tot 800 sterfgevallen kunnen worden voorkomen als de lucht zo schoon als gemiddeld was geweest. Hoe schoner de lucht, hoe groter dat effect. 

Politiek is aan zet 

Károly Illy: ‘Tegen de politiek zeggen we: neem het onderwerp luchtkwaliteit serieus. Iedereen wil kunnen leven in gezonde lucht, dus neem maatregelen voor betere luchtkwaliteit om de volksgezondheid te beschermen. De uitstoot van bijvoorbeeld wegverkeer, de intensieve veehouderij en industrieën moet drastisch omlaag, want deze uitstoot veroorzaakt een groot deel van de hoeveelheid fijnstof en stikstofoxiden die de lucht vervuilen. Recent onderzoek toont aan dat 83% van de Nederlanders het belangrijk vindt dat de lucht in Nederland gezond is. Het maatschappelijk draagvlak voor maatregelen is er, dus maak vaart met effectief en ambitieus luchtkwaliteitsbeleid!’ 

Draagvlakonderzoek gezonde lucht 

Uit recent draagvlakonderzoek van I&O Research blijkt dat 83% van de Nederlanders het belangrijk vindt dat de lucht in Nederland gezond is. Ondanks dit hoge draagvlak voor gezonde lucht, beoordelen Nederlanders de huidige luchtkwaliteit met een magere 6,2. Dit onderstreept de zorg onder de bevolking over de lucht die we inademen. Lees meer over het draagvlakonderzoek naar gezonde lucht.