Luchtkwaliteit geen apart thema in coalitieakkoord. Longfonds roept op: verbind gezondheid en luchtkwaliteit aan klimaat, energie en stikstof

Het nieuwe coalitieakkoord is bekend. Longfonds ziet kansen in de aanpak van de klimaat- en stikstofproblematiek voor luchtkwaliteit en gezondheid. Gezonde lucht is van levensbelang. Voor iedereen, maar zeker voor kinderen en mensen met een longziekte.

Een nieuwe impuls voor gezonde lucht

Luchtvervuiling

Luchtvervuiling is een serieus probleem, dat meer aandacht verdient. De huidige luchtkwaliteit is nog steeds oorzaak van te veel ziekte en sterfte. Het is verantwoordelijk voor 3,5 procent van de ziektelast in Nederland. Dat is vergelijkbaar met gezondheidsrisico’s van overgewicht en van te weinig bewegen.

Nederland telt 1,2 miljoen mensen met een longziekte. Zij worden regelmatig ziek door vieze lucht. Bij 1 op de 5 kinderen met astma in Nederland is het ontstaan van de ziekte gerelateerd aan blootstelling aan stikstofdioxide. Zelfs al in de baarmoeder wordt een kind blootgesteld aan luchtvervuiling met langdurige gevolgen.

De G van Gezondheid

Gezonde lucht heeft brede maatschappelijke steun. Ook de zorg en de wetenschap pleiten ervoor: voorkom dat onze kinderen onnodig ziek worden.

Dit coalitieakkoord geeft het nieuwe kabinet volop kansen om de komende vier jaar een grote stap te maken in het bereiken van gezondheidswinst door gezonde lucht. Het klimaat, de energietransitie en stikstof, deze onderwerpen staan de komende jaren hoog op de agenda. Pak nu door, wees slim en verbind luchtkwaliteit en gezondheid hieraan. En geef daarmee een impuls aan gezonde lucht.

Kijk verder dan de effecten op klimaat en natuur. Tref maatregelen die ook positief uitpakken voor luchtkwaliteit en daarmee de gezondheid van alle mensen. Het is goed om de stikstofuitstoot uit de veehouderij sterk omlaag te brengen. Voor de natuur, maar juist ook voor onze gezondheid. En voorkom bij de energietransitie keuzes die verkeerd uitpakken voor de volksgezondheid. Hout en houtige biomassa verbranden is wat Longfonds betreft géén optie.

Nieuwe WHO-advieswaarden voor gezonde lucht

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) publiceerde in september nieuwe gezondheidskundige advieswaarden voor luchtvervuiling en benadrukte dat ook al bij kleine hoeveelheden vieze lucht er gezondheidsschade optreedt. Op dit moment voldoet Nederland bijna nergens aan de nieuwe WHO-advieswaarden. Longfonds mist een ambitieus plan hoe we deze advieswaarden wel gaan behalen.

Nederland kent een Schone Lucht Akkoord (SLA), waarmee aangesloten gemeenten, provincies en het rijk samenwerken aan gezondere lucht. Echter de ambities van het SLA moeten sterk omhoog en in lijn worden gebracht met de nieuwe WHO-advieswaarden.

Verbind luchtkwaliteit en gezondheid aan andere grote maatschappelijke opgaven

Er gaan straks verschillende ministeries aan de slag met klimaat, energie, volksgezondheid, stikstof en milieu. Longfonds wil dat het nieuwe kabinet de verbinding gaat leggen tussen deze beleidsterreinen met het oog op concrete gezondheidswinst. Jaag een échte verandering en ambitie op gezonde lucht aan.

Ons advies?

  • Stel een speciale gezant aan die de verbinding tussen de verschillende ministeries daadwerkelijk mogelijk maakt.  
  • Doe daarbij een krachtige investering vanuit gezonde lucht.
  • Kom met aanvullende, effectievere maatregelen en innovatieve oplossingen die de lucht aanzienlijk gezonder maken.
  • En zorg ervoor dat alle kinderen kunnen opgroeien in gezonde lucht en geen longziekte ontwikkelen door luchtvervuiling.

Longfonds denkt en doet graag met het nieuwe kabinet mee.

Een nieuwe impuls voor gezonde lucht

Rookvrije Generatie

Longfonds werkt samen met de Hartstichting en KWF aan de Rookvrije Generatie. Het coalitieakkoord biedt ook daar kansen tot nieuwe aanzet. Lees hier de gezamenlijke reactie.