Houtrook is voor iedereen ongezond

Door de gestegen gasprijs neemt de verkoop van hout, houtkachels en haarden toe. Longfonds vindt het geen goede ontwikkeling. Er ligt er een taak voor de gemeente om serieus aandacht te geven aan dit probleem.

Schoorstenen

Door de gestegen gasprijs neemt de verkoop van hout, houtkachels en haarden toe. Longfonds vindt het een zorgwekkende ontwikkeling. 

“Los van de vraag of het überhaupt goedkoper is: het stoken van hout is ongezond. Mensen zijn zich er nog lang niet altijd van bewust dat het stoken van hout kan leiden tot gezondheidsklachten”, zegt Michael Rutgers, directeur van Longfonds. Er zijn 1,2 miljoen Nederlanders met een longziekte, van hen geven 750.000 aan regelmatig benauwd te zijn door houtrook. Dat zijn mensen die rond deze tijd echt een probleem hebben. Ze zijn kortademig, krijgen astma-aanvallen, kunnen nauwelijks hun huis uit, hebben bijna geen sociaal leven meer.

Houtrook is ongezond: voor jezelf, voor je kinderen en voor je buren

De rook van een houtkachel bestaat uit een mengsel met veel verschillende stoffen. In de rook zit onder andere fijnstof. Dat veroorzaakt en verergert longziekten zoals astma, COPD en longkanker, maar ook hart en vaatziekten. Meer dan 20% van het aantal nieuwe gevallen van chronische bronchitis bij volwassenen ontstaat door fijnstof.

Taak voor gemeenten

Houtkachels, open haarden, terrashaarden, vuurkorven en barbecues vervuilen de lucht lokaal sterk. Mensen zijn niet in staat om zichzelf te onttrekken aan de ongezonde effecten van particuliere houtstook in hun omgeving. Daarom ligt er een taak voor de gemeente om serieus aandacht te geven aan dit probleem.

Voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen heeft Longfonds inbreng geleverd aan de zes grootste politieke partijen van alle gemeenten op twee belangrijke thema’s: vrij ademen in gezonde lucht en bewegen voor mensen met een longziekte. Voor maatregelen rondom houtstook hebben we het volgende geadviseerd:

Wat kan jouw gemeente doen?

  • Goede voorlichting geven over de gezondheidsrisico’s van houtstook, gecombineerd met een oproep om niet te stoken. Nog te veel mensen zijn zich niet bewust van de schadelijkheid voor de gezondheid van henzelf en hun omgeving. In een voorlichtingscampagne passen geen stooktips. Gezond stoken bestaat niet.
  • Met gebruikmaking van dit document van STAB (Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening) kan jouw gemeente zich inspannen om gedupeerden serieus te horen en te helpen bij het verminderen van de overlast. Burgers die bij de gemeente overlast melden of vragen om handhaving voelen zich vaak niet gehoord. In dit document worden aanbevelingen gedaan aan gemeenten om overlastsituaties van houtrook aan te pakken en kan jouw gemeente ondersteunen in het verminderen van de overlast.
  • Een slooppremie instellen voor wie een schoon alternatief zoekt. Het is belangrijk om daarbij, in het geval van een vervangingssubsidie, geen minder vervuilende houtkachel toe te staan, maar enkel verwarmingstoestellen die niet op hout stoken.
  • Wanneer wijken van het aardgas af gaan, moeten alleen gezonde alternatieven voor verwarming als optie worden geboden. De inzet op houtstook moet vermeden worden.
  • Het stimuleren van houtrookvrije wijken. In het kader van het Schone Lucht Akkoord experimenteren enkele gemeenten met houtrookarme wijken.

Lees hier meer over onze inbreng voor de gemeenteraadsverkiezingen. 

Ervaar je overlast van de houtstook van je buren? Lees hier wat je zelf kan doen.