Longfonds levert inbreng voor verkiezingsprogramma’s van gemeenten: gezonde lucht en bewegen

De gemeenteraadsverkiezingen voor 2022-2026 lijken misschien ver weg, maar lokale politieke partijen zijn nu al bezig het partijprogramma te schrijven. Daarom heeft Longfonds inbreng geleverd aan de zes grootste politieke partijen van alle gemeenten op twee belangrijke thema’s: vrij ademen in gezonde lucht en bewegen voor mensen met een longziekte. We hopen dat de gemeenten deze twee belangrijke thema’s meenemen in hun verkiezingsprogramma. In dit bericht lees je wat we precies hebben gevraagd.

Een oudere man is buiten in de schone lucht aan het rennen

Onze inbreng is tot stand gekomen in samenwerking met Long Alliantie Nederland en in overleg met (kinder)longartsen, huisartsen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, artsen maatschappij en gezondheid, andere zorgverleners en milieugezondheidskundigen. Het is gestuurd naar de zes grootste politieke partijen van alle gemeenten. Er zijn verschillende versies van onze inbreng verzonden, afhankelijk of gemeenten wel of niet aangesloten zijn bij het Schone Lucht Akkoord, en wel of niet in een veeteeltgebied liggen. 

Los van deze inbreng ontvangen gemeenten ook bericht van de Gezondheidsfondsen voor Rookvrij, waar Longfonds deel van uitmaakt. Hierin wordt gesteld dat kinderen rookvrij moeten kunnen opgroeien, en het belangrijk is dat mensen stoppen met roken. 

Onze inbreng: Vrij ademen voor iedereen, in gezonde lucht

De huidige luchtkwaliteit in Nederland is oorzaak van veel ziekte en sterfte. Wij willen dat kinderen geen longziekte meer krijgen door het inademen van vieze lucht en dat mensen met een longziekte er niet nog zieker door worden. Er moet nog veel gebeuren voordat iedereen gezonde lucht kan inademen.

Luchtvervuiling ontstaat door het verbranden van hout en houtige biomassa, door verkeer, intensieve veeteelt, industrie, luchtvaart en scheepvaart. Deze bronnen stoten ongezonde deeltjes en gassen uit, die schade aan de gezondheid veroorzaken.

Pak alle bronnen aan en boek cruciale gezondheidswinst
Wij vinden dat álle bronnen van luchtvervuiling moeten worden aangepakt en daarbij de grootste vervuilers als eerste. Uw gemeente kan een bijdrage leveren door de uitstoot op alle bronnen omlaag te brengen. In deze inbreng agenderen wij graag nog extra de bronnen waar onze achterban (volwassenen en kinderen met een longziekte) veel gezondheidsschade door ondervindt en die in onze ogen onvoldoende worden aangepakt.

U kunt een bijdrage leveren aan het realiseren van de cruciale gezondheidswinst in uw gemeente met specifiek beleid voor de volgende onderwerpen.

Gezondheidseffecten van luchtvervuiling

Een jong meisje is buiten in schone lucht aan het rennen

Wij willen dat kinderen geen longziekte meer krijgen door het inademen van vieze lucht en dat mensen met een longziekte er niet nog zieker door worden

Longfonds

Onze inbreng (2): Bewegen voor mensen met een longziekte

Bewegen is voor iedereen een belangrijk onderdeel van een gezonde leefstijl. Voor mensen met een longziekte is bewegen, naast reguliere longzorg, essentieel, om gezondheidsverlies zoveel mogelijk te voorkómen. Uw gemeente kan hierin een doorslaggevende rol spelen door mensen te begeleiden naar een inclusief sport- en beweegaanbod en te zorgen voor een beweegvriendelijke omgeving.

Voor de 1,2 miljoen mensen met een chronische longziekte in Nederland is een gezonde leefstijl niet altijd vanzelfsprekend. Zij hebben een achterstand ten opzichte van de algemene bevolking. De coronaperiode heeft de gezondheidsverschillen nog verder vergroot en de kwetsbaarheid van bepaalde groepen mensen zichtbaar gemaakt.

Het is hard nodig om een inhaalslag te maken. Want een zo gezond mogelijke leefstijl door voldoende te bewegen, is heel belangrijk voor mensen met een longziekte om verslechtering van hun gezondheid tegen te gaan. Een gezonde bevolking is van maatschappelijk belang, en daarmee ook voor de gemeente.

Tips en voorbeelden:

Vitaal Vechtdal

Vitaal Vechtdal is een regionale beweging voor meer gezondheid en welzijn. Onderdeel hiervan is de Vitaal Vechtdal Challenge, een 20 weken gratis wandelprogramma voor mensen met een chronische aandoening, zoals longziekten of long covid, waarin aandacht wordt besteed aan een gezonde(re) leefstijl.

Helmondse Ommetjes

Om mensen te stimuleren om in beweging te komen, hebben de buurtsportcoaches van Jibb+ de Helmondse ‘Ommetjes’ bedacht. Het Ommetje is een route van ongeveer 2,5 kilometer in elke wijk in de stad Helmond. Onderweg voer je een aantal beweegoefeningen uit, voor extra beweging en variatie. Het lopen van een Ommetje wordt extra leuk als je iemand met je mee vraagt.

Creëer een beweegtuin, zoals in Lisse

Sporten, bewegen en spelen in de openbare ruimte is mogelijk met beweegtuinen (zoals in Lisse). Jong en oud, worden hierdoor uitgedaagd om meer in de buitenlucht te gaan bewegen.

 

Hier vind je alle bronnen voor de inbreng van Longfonds.

Hoe gezond is de lucht bij jou?

De lucht is niet overal even gezond in Nederland. Met de check van Longfonds zie je hoe gezond de lucht bij jou in de buurt is. De data voor deze check komen van het RIVM.

Doe de Gezonde Lucht Check
Vrouw ademt