Delian Hofman wint Sterk Participatie Prijs 2024

De Sterk Participatie Prijs is uitgereikt aan Delian Hofman, arts-onderzoeker en promovendus op de afdeling longgeneeskunde van het Erasmus MC. Ze kreeg de prijs voor haar onderzoek naar implementatie van thuismonitoring voor mensen met longfibrose.

Delian Hofman

Thuismonitoring voor mensen met longfibrose

De implementatie van thuismonitoring in het zorgpad voor mensen met longfibrose loopt achter, ondanks de vele voordelen die het heeft. Zo geeft het patiënten betere inzichten in hun ziekteproces en kan het de zorgbelasting voor zowel de patiënt als zorgverlener verminderen. Of de zorg even effectief is als standaard zorg in het ziekenhuis, gaat Delian Hofman onderzoeken. Ze doet dit in een landelijk project waar elf ziekenhuizen en meer dan tweehonderd mensen met longfibrose aan meewerken. Ze betrekt hierbij ervaringsdeskundigen in alle fasen van haar onderzoek. Mensen met longfibrose schrijven bijvoorbeeld mee aan de subsidieaanvraag en testen een nieuw thuismonitoring programma. De jury kent de Sterk Participatie Prijs aan Delian Hofman toe omdat patiënten in verschillende rollen participeren bij haar onderzoek, namelijk als ‘partner’, ‘meedenker’ en ‘ervaringsdeskundige’.

Bekijk de video waarin Delian Hofman de prijs krijgt uitgereikt door Longfonds-directeur Károly Illy tijdens het Dutch Lung Congress:

Logo SUITS project

Het SUITS-project

Samen met mensen met longfibrose is een thuismonitoring app ontwikkeld waarmee thuis de longfunctie, symptomen en bijwerkingen worden bijgehouden. Ook is er contact met de arts via videoconsulten. Dit project wordt gedaan in het kader van het ZonMw SUITS implementatieproject, onderdeel van programma Goed Gebruik Geneesmiddelen. 

Lees meer

De Sterk Participatie Prijs

De Sterk Participatie Prijs is een Longfonds-subsidie die wordt uitgereikt aan een onderzoeker die patiënten van begin tot eind betrekt bij zijn of haar onderzoek. De prijs is opgedragen aan prof. dr. Peter Sterk voor zijn verdiensten in het longonderzoek en zijn inzet voor patiëntparticipatie. Met deze prijs stimuleert Longfonds de betrokkenheid van patiënten als gelijkwaardige partners bij alle fasen van onderzoek. Sinds 2018 kunnen onderzoekers meedingen naar de prijs.

We willen dat iedereen vrij kan ademen

Daarom strijden we voor een wereld zonder longziekten. Met jouw gift help je belangrijk wetenschappelijk longonderzoek mogelijk te maken.

Doneer nu
Hilda van der Wier