Danya Muilwijk winnaar Sterk Participatie Prijs 2022

Dit jaar is de Sterk Participatie Prijs uitgereikt aan Danya Muilwijk, onderzoeker en longarts in opleiding aan het UMC Utrecht. Ze kreeg de prijs voor het ‘Q-Life project’. Hiermee wil ze patiënten een stem geven in zorg en onderzoek, door middel van een innovatieve tool: de Q-Life app.

Uitreiking Sterk Participatie Prijs 2022

Het onderzoek

Met de Q-Life app laat Danya Muilwijk patiënten zelf bepalen wat belangrijk is voor de kwaliteit van hun leven. Hiermee kunnen ze meten of zorg en behandelingen een positief effect hebben op hun persoonlijke behoeften. Een veelbelovend instrument! Met de prijs, een bedrag van 15.000 euro, kan Danya Muilwijk de betrokkenheid van mensen met een longziekte bij haar onderzoek nog verder vergroten. De Sterk Participatie Prijs is een Longfonds-subsidie die wordt uitgereikt aan een onderzoeker die patiënten van begin tot eind betrekt bij zijn of haar onderzoek.

Juryrapport

De jury vindt de ontwikkeling van de Q-Life app een mooi, patiëntgericht project. De feedback van patiënten is namelijk meegenomen in het hele onderzoek. Dat patiënten kunnen meebeslissen is van wezenlijk belang, vindt de jury. Want dat duidt op zeggenschap. Danya Muilwijk heeft heel mooi de ervaringen en ideeën van CF-patiënten meegenomen. Artsen en onderzoekers hebben daarnaast ook meegedacht over het onderwerp van het onderzoek. Er is een samenwerking met zowel de Nederlandse- als de Europese patiëntenorganisatie, waardoor er inmiddels ook een internationale versie van de app is ontwikkeld.

De Sterk Participatie Prijs

De prijs is opgedragen aan Prof. Dr. Peter Sterk voor zijn verdiensten in het longonderzoek en zijn inzet voor patiëntparticipatie. Met deze prijs stimuleert Longfonds de betrokkenheid van patiënten als gelijkwaardige partners bij alle fasen van onderzoek. Sinds 2018 kunnen onderzoekers meedingen naar de prijs.