Minder ziekenhuisafspraken door de online astmakliniek Luchtbrug

De online astmakliniek Luchtbrug kan een deel van de afspraken in het ziekenhuis vervangen voor kinderen met astma. Online monitoring met vragenlijsten in Luchtbrug scheelt veel tijd en energie voor kinderen met astma en hun ouders.

Lara van den Wijngaart

Kinderlongarts in opleiding Lara van den Wijngaart van het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis laat in haar afgeronde promotieonderzoek zien dat de zorgkwaliteit behouden blijft met Luchtbrug. Haar promotieonderzoek werd mede gefinancierd door Longfonds. ‘Nu maken 18 ziekenhuizen gebruik van Luchtbrug en daar komen deze maand meer ziekenhuizen bij. Ik hoop dat alle ziekenhuizen in Nederland Luchtbrug gaan inzetten als de dagelijkse zorg voor kinderen met astma’ vertelt van den Wijngaart.

Promotieonderzoek Luchtbrug

In haar promotieonderzoek heeft Van den Wijngaart twee groepen van 105 kinderen met astma gevolgd gedurende zestien maanden. De ene groep kreeg reguliere zorg met elke vier maanden een afspraak in het ziekenhuis. De andere groep gebruikte Luchtbrug en had elke acht maanden een fysieke afspraak. In Luchtbrug vullen kinderen elke maand een vragenlijst in over hun astma (de Astma Control Test (ACT)). Daarnaast kunnen ze makkelijk een bericht sturen naar hun astmateam en kunnen ze hun individuele zorgplan met informatie over doelen, medicatie en actieplan bij klachten teruglezen.  

Luchtbrug voor betere zorg

De uitkomsten van haar onderzoek laten zien dat de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven behouden blijft met Luchtbrug. ‘Artsen weten door de maandelijkse vragenlijsten beter hoe het met de kinderen gaat. Spreekuren kunnen doelmatiger gebruikt worden, omdat veel informatie al bekend is. Ook kunnen verpleegkundigen een deel van de taken van artsen overnemen, wat zorgt voor een betere organisatie van de zorg. De kostenbesparing van ongeveer 10 miljoen euro per jaar als alle ziekenhuizen Luchtbrug inzetten, maakt Luchtbrug ook aantrekkelijk voor zorgverzekeraars.’

De tweelingzussen Lotte en Floor hebben allebei astma. In het Jeugdjournaal vertellen ze over de voordelen die zij ervaren van Luchtbrug. ‘Je bent eigenlijk best snel klaar met de vragenlijst. En nu weet ik zelf ook beter hoe het met mijn astma gaat’ vertelt Lotte blij. Floor ziet ook voordelen in de mogelijkheid om vragen te stellen aan je artsen in Luchtbrug: ‘je krijgt binnen een paar uur of een dag al antwoord, dat is echt super fijn. Dan hoef je niet iedere keer naar het ziekenhuis of te bellen.’

Ambitieuze toekomstplannen met Luchtbrug

Ook al is haar promotie naar Luchtbrug afgerond, ambitieus vertelt van den Wijngaart dat ze zich, samen met de kinderlongartsen Peter Merkus en Jolt Roukema, blijft inzetten voor deze onlinezorg. ‘We blijven Luchtbrug verbeteren. We willen bijvoorbeeld graag smartinhalers toevoegen, dit zijn apparaten die op een puf geplaatst kunnen worden en die tellen hoe vaak patiënten hun medicatie gebruiken. Deze informatie over het medicijngebruik komt automatisch in Luchtbrug. Op deze manier kunnen zorgverleners beter inschatten of de medicatie goed is ingesteld. Ook willen we Luchtbrug voor andere ziektebeelden gaan gebruiken en is er sinds kort ook een Luchtbrug-CF voor kinderen en volwassenen met taaislijmziekte.’

De vergoeding voor Luchtbrug die de Nederlandse Zorgautoriteit sinds kort beschikbaar heeft gemaakt kan zeker helpen bij de uitbreiding van Luchtbrug naar meer ziekenhuizen. ‘Uit mijn onderzoek bleek dat het ontbreken van financiering een grote belemmering was voor het gebruik van Luchtbrug. Nu deze vergoeding er wel is, zijn er meer ziekenhuizen geïnteresseerd en ik hoop dat ze allemaal Luchtbrug gaan gebruiken’, zegt van Wijngaart.

Lees meer:

Online astmakliniek Luchtbrug viert jubileum en 

Luchtbrug Junior - de volgende stap.