Ik en mijn arts

Je hebt vaak te maken met verschillende artsen en verpleegkundigen. Zij zorgen ervoor dat je goede zorg krijgt en helpen je om te gaan met COPD. Dat mag je van ze verwachten. Maar omgekeerd verwachten je artsen ook een aantal dingen van jou.

Dame met longziekte en arts in gesprek

Om je goede zorg te kunnen geven houden de mensen die je behandelen zich aan afspraken over hoe je zorg eruit moet zien. Deze afspraken staan in een zorgstandaard. Hierin staat bijvoorbeeld:

 • Je arts kijkt naar je hele gezondheid, niet alleen naar je ziekte. Hij kijkt naar hoe jij omgaat met je ziekte en welke invloed het op je leven heeft.
 • Jij staat centraal. De zorg wordt om jou heen geregeld.
 • De zorg wordt zoveel mogelijk afgestemd op wat jij nodig hebt. Dit is voor iedereen anders.

De beste behandeling voor: zorgplan

Je behandelaars zijn bijvoorbeeld de huisarts, praktijkondersteuner, longarts en longverpleegkundige. De samenwerking tussen dit team van behandelaars wordt ‘ketenzorg’ genoemd. Het is de bedoeling dat het team samen met jou een behandelplan of zorgplan opstelt. Je mag het zorgplan meenemen naar huis. Zo heb je alle informatie over je behandeling bij elkaar. Dat is niet alleen voor jezelf handig, maar ook voor het team dat jou behandelt. Betrek de mensen om je heen bij je zorgplan. Zij kunnen je helpen om met je ziekte om te gaan.

Wat staat er in het zorgplan?

 • Je diagnose
 • Je afspraken (eventueel in een longaanvalactieplan)
 • De doelen van je behandeling
 • Je medicijnen
 • Wat je zelf kunt doen
 • Namen en telefoonnummers van je zorgverleners
 • Een noodtelefoonnummer voor buiten werktijden
 • Controle-afspraken

Longpunten: ontmoet elkaar

Een longziekte zoals longemfyseem heeft grote invloed op je leven. Vaak moet je je leven aanpassen en soms kun je niet alles meer. Goede informatie en ervaringen uitwisselen helpen je om te gaan met situaties en emoties waar je mee te maken krijgt.

Kom naar een gratis Longpunt bij jou in de buurt

De best mogelijke behandeling van COPD

Je arts verwacht ook iets van jou. Hij noemt dit zelfmanagement. Het gaat erom dat je zelf veel kunt doen om beter om te gaan met je ziekte.

 • Het is belangrijk om zo open mogelijk te zijn over dingen als je manier van leven. Bijvoorbeeld of je rookt, wat je eet en hoeveel je beweegt.
 • Kom zelf in actie en ga op zoek naar oplossingen voor problemen
 • Gebruik je medicijnen? Probeer deze in te nemen zoals de arts dat heeft voorgeschreven. Zo werken ze het best.

Fysiotherapeut

Bij de behandeling van COPD kan de hulp van een (long)fysiotherapeut nodig zijn. Deze kan je helpen bij het ademen in rust of tijdens beweging. De therapeut kan je ontspanningsoefeningen en een goede manier van hoesten aanleren. Deze methode wordt huffen genoemd en helpt je om slijm op te hoesten. Hierdoor ben je minder benauwd. Er zijn ook verschillende hulpmiddelen die je kunt gebruiken. Een voorbeeld hiervan is de flutter: een klein apparaatje dat het makkelijker maakt om te ademen en slijm op te hoesten. De fysiotherapeut bespreekt met je hoe je het beste kunt blijven bewegen. Bij de fysiotherapeut kunt je ook terecht voor longrevalidatie, gericht op het beter omgaan met dingen die je niet meer kunt en gebrek aan energie.

Meldpunt longzorg

Ervaar je problemen in de zorg voor je longen? Zoals met de vergoeding van hulpmiddelen of fysiotherapie, het verkrijgen van voorgeschreven medicijnen of het gebruik van zuurstof? Ben je niet tevreden over je behandeling? Geef dit door bij ons meldpunt. Met jouw melding kunnen wij de zorg voor mensen met longziekten verbeteren.

Geef jouw melding door

Gratis LONGWIJZER

Ontvang nu 2x ons magazine met:
✔ ervaringen van anderen
✔ tips over omgaan met je ziekte
✔ ontwikkelingen in onderzoek

De verzending stopt automatisch.

Ja, ik wil LONGWIJZER ontvangen
Twee magazines LONGWIJZER