Steun onze oproep voor gezonde lucht

De lucht in Nederland kan en moet gezonder. Daarom roepen we het nieuwe kabinet op om stevige maatregelen te nemen. Zodat hopelijk wij, maar in elk geval onze kinderen, op een gezonde manier in gezonde lucht kunnen leven.

Help mee het belang van gezonde lucht onder de aandacht te brengen.

Ja, ik steun de oproep voor gezonde lucht!
Schoorsteen rook

Wat doet Longfonds met jouw steun?

  • We willen dat de politiek het onderwerp gezonde lucht serieus neemt. Met jouw steun kunnen we zichtbaar maken dat mensen dit belangrijk vinden.
  • Gezonde lucht is van levensbelang.Iedereen heeft recht op schone, gezonde lucht.
  • Steunen? Je hoeft alleen maar je e-mailadres in te vullen.

Iedereen heeft recht op gezonde lucht

Kinderen ademen dag in dag uit ongezonde lucht in. Voor deze kinderen én voor de toekomstige generaties jonge longen moeten we ons op alle vlakken inzetten om samen te werken aan gezonde lucht. Longfonds vindt dan ook dat er sneller en effectievere maatregelen moeten worden genomen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Daarbij roepen we de overheid op een actieve rol te nemen om kwetsbare groepen - zoals mensen met een longziekte en kinderen - extra te beschermen.

Doe mee en roep samen met Longfonds het nieuwe kabinet op om stevige maatregelen te nemen.

Ja, ik steun de oproep voor gezonde lucht!

Lees de veelgestelde vragen en antwoorden over de oproep

Luchtvervuiling leidt tot gezondheidsklachten

De lucht in Nederland is op veel plekken ongezond. Jaarlijks overlijden minstens 12 duizend Nederlanders vroegtijdig door luchtvervuiling. Blootstelling aan fijnstof, stikstofdioxide en ozon veroorzaakt en verergert onder meer astma, COPD, longkanker en hart- en vaatziekten. Gezonde lucht is letterlijk van levensbelang.

Onder andere houtrook, wegverkeer, industrie en intensieve veehouderij zorgen voor luchtvervuiling. Maar liefst een kwart van alle mensen met een longziekte heeft wekelijks last van luchtvervuiling, blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut Nivel (factsheet). Bij twee op de drie mensen met een longziekte leidt luchtvervuiling tot gezondheidsklachten zoals benauwdheid, hoesten, geprikkelde slijmvliezen of een lagere longfunctie. Eén op de acht longpatiënten (12 procent) overweegt vanwege slechte luchtkwaliteit wel eens te verhuizen. Dat kan en mag niet zo zijn, vindt Longfonds.

Schone Lucht Akkoord

Het Schone Lucht Akkoord

Mede dankzij Longfonds tekende het kabinet op 13 januari 2020 het Schone Lucht Akkoord. Het doel: minder gezondheidsschade door luchtvervuiling in 2030. Daarvoor moet het Rijk samenwerken met gemeenten en provincies. Want alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat de lucht gezonder wordt.

Het Schone Lucht Akkoord is een mooie stap in de goede richting, maar we blijven kritisch over de vraag of mensen met een longziekte er op dit moment echt baat hebben. Daarnaast hebben nog niet genoeg gemeenten het akkoord ondertekend. Het is heel belangrijk dat dit wel gebeurt. Doet jouw gemeente al mee?

Tips om de lucht buiten gezonder te maken

Gelukkig kunnen we zelf ook veel doen om de lucht gezonder te maken en onszelf te beschermen tegen het inademen van ongezonde lucht.

Hoe gezond is de lucht bij jou?

De lucht is niet overal even gezond in Nederland. Met de check van Longfonds zie je hoe gezond de lucht bij jou in de buurt is. De data voor deze check komen van het RIVM.

Doe de Gezonde Lucht Check
Vrouw ademt